Info

Ivo Telec: Zdravotní služby podle pravidel vědy

Provozování léčebných metod není bohužel u nás zcela dokonale ošetřeno z hlediska práva, ochrany klienta i poskytovatele. Naše redakce podpoří diskuzi na toto téma, do které se musí zapojit odborníci z více sfér. Jak metody TCM, tak další, se čas od času dostávají do hledáčku kritiků, kteří se snaží doložit řekněme překročení zákona, ohrožení, nebo

Přihláška na přednášku Alternativní medicína a právo

CESMEZ, z.s., (Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví) organizuje přednášku prof. JUDr. Ivo Telce, CSc. na téma „Alternativní medicína a právo“. Ve své přednášce podává prof. Telec právní analýzu situace komplementární a alternativní medicíny v ČR. Přednáška je vhodná pro odborníky z řad lékařů, zejména zástupců České lékařské komory a představitele lékařského vzdělávání i praxe.

Výstava jako první zpráva veřejnosti – a co bude dál

Nadační fond na podporu TCM a alternativ děkuje všem, kteří poskytli záštitu nad výstavou „Tradiční čínská medicína bez legend a mýtů“ – akcí, která u nás v oblasti nabídky této specifické a nenáročné zdravotní péče nemá obdoby. Bez pochopení a vstřícnosti Magistrátu hlavního města Prahy (radních Radka Lacka a Jana Wolfa), ministra zdravotnictví ČR Svatopluka

Česká televize se zajímá o TCM – co řekli hosté v ranním Studiu 6?

VIDEO V poslední době je patrný rostoucí zájem o TCM nejen ze strany lidí, zajímajících se o léčbu, ale i lékařů a hlavně institucí. K objektivnějšímu přijímání přispěla v rámci konání výstavy „TCM bez legend a mýtů“ i Česká televize, když do ranního vysílání Studia 6 ve středu pozvala MUDr. Jozefa Luckého za TCM Institut

Výstava: Ještě to stihnete!

TCM bez legend a mýtů – to už se stává pojmem. Význam toho názvu není třeba dlouze studovat (což jsme zaznamenali!). Ano, ke každé lidské činnosti se pojí legendy a mýty, nepozději v druhé generaci. A pohádky, ty později, když se zamlží informační hodnota a původ zdrojů. A pak se z nim zase pracně vracíme.

Co má společného kultura, zdravotnictví a Čína? Výstavu

Zástupci organizátorů i institucí, které poskytly záštitu, slavnostně přestřihli pásku.

Unikátní výstava začala – TCM bez legend a mýtů na Staroměstské radnici

Tak trochu zvláštní setkání věků a kultur se uskutečnilo v pondělí 26.9. v Sále architektů Staroměstské radnice. Vernisáž výstavy „TCM bez legend a mýtů“ měla skvělou úroveň i prostředí. Expozici připravil jako projekt Nadační fond na podporu TCM a alternativ. Brožíkova síň dýchala klidnou gotikou a o dvě patra výš – artefakty, symboly, nástroje a

LI Bin, ministryně Národní komise pro zdravotnictví a rodinné plánování ČLR : ROZVOJ TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY V ČR 

Spolupráce v oblasti zdravotnictví mezi státy Střední a Východní Evropy (SVE) a Čínou byla definována a do budoucna koncipována loni na červnovém summitu. Toho se účastnila i paní Li Bin, ministryně zabývající se zdravotnictvím, v jejíž kompetenci je spolupráce v oblasti TCM. Předkládáme pro informaci souhrnný pohled na projekt a jeho realizaci z vládního pohledu

Nadační fond podpoří rozvoj TCM

Nadační fond na podporu Tradiční čínské medicíny a alternativ má za sebou první setkání a konkrétní kroky. Jeho účelem je mj. podpořit aktivity, které prospějí záměrům, zveřejněným na loňském významném setkání, Summitu 16+1 ministrů zdravotnictví zemí, nově přijímajících koncept TCM jako připravovanou součást národních systémů zdravotnictví. Jak potvrdila místopředsedkyně Státní rady ČLR Liu Yandong, osvědčil

JUDr. Lenka Teska Arnoštová: Alternativní metody? Jen do rukou lékařů

Hledisko zdravotní účinnosti a bezpečnosti alternativních metod je nepochybně nejdůležitější, pro lékaře i pacienty je však stejně podstatný legislativní rámec. Musí být jasná nejen odpovědnost, odbornost, ale i možnost volby, v neposlední řadě úhrada úkonu, pokud je prováděn lékařem.  Jak jsme na tom aktuálně? Odpovídá náměstkyně pro legislativu a právo MZ ČR JUDr. Lenka Teska