Aktuality

MUDr. Karolína Bílková: Zítra nezapomeňte – Den s Namman Mauy na klinice BSC!

Současná praxe v České republice ideálně vypadá tak, že osobnost lékaře-praktika spojuje západní medicínu, TCM i potřebné znalosti fyzioterapie. Takřka všechny tyto znalosti na nejvyšší odborné úrovni, u nás dosažitelné, má MUDr. Karolína Bílková, která se stará i o reprezentanty v atletice. Její centrum – Rehabilitační klinika Body Solution Clinic – je skvělou prezentací efektivity

Prof. JUDr. Ivo Telec: TCM by měla patřit do zdravotní péče a pod dohled lékařů

Debaty o využití metod TCM, legalizaci, vzdělávání a dalších náležitostech by měli vést odborníci, nikoli politici. I to je názor profesora Iva Telce, který v tomto rozhovoru shrnuje aktuální stav, možnosti, ale i ošidnoti dalšího vývoje. Jasná fakta byla ignorována, převážil laciný úspěch politiků a jejich populistická, ale neodborná argumentace. Není to dobře ani pro

Navštivte Česko-čínské centrum TCM Praha: INFORMACE – KONZULTACE – PŘEDNÁŠKY

V sídle Nadačního fondu na podporu Tradiční čínské medicíny a alternativ jsme otevřeli informační a konzultační základnu, kde se setkáváme s odborníky i zájemci o tyto atraktivní obory. Přicházejí ale i ti, kdo hledají pomoc, jakou jim naše medicína už nenabízí. A díky vlastní zkušenosti k nám míří nejen pacienti Dr. Med. Guan Xina z

TCM v Číně? O vlastní zkušenosti se dělí jihlavský lékař

MUDr. Petr Vylam se v rozhovoru pro idnes.cz vrací ke svému tříměsíčnímu pobytu v Číně, kde se zaměřil na studium TCM v podmínkách nemocnice. Fakta, která si tam ověřil a dělí se o ně se čtenáři idnes.cz, jsou jistě překvapivá – hlavně pro striktní odpůrce TCM. Poněkud výraznější se zdá úvaha, že kdyby se zuřiví

Infocentrum TCM Praha: Stihli jste se objednat? Individuální konzultace Dr. Med. Guan Xina ještě v březnu!

Jak jste jistě v celostátních médiích zaznamenali, projekt Centra TCM ve FN Hradec Králové skončil. Pan doktor Guan Xin je (NEJEN) pro své tamější pacienty k dispozici v prostorách Nadačního fondu na podporu Tradiční čínské medicíny a alternativ (NFPTCMA). Jeho rozvrh pro individuální konzultace zaplňujeme – máte-li zájem o individuální konzultace, přihlašte se prostřednictvím uvedených

Konec TCM ve FN Hradec Králové: Hledání důvodu, nebo záminky? Jde o veřejný zájem

Ač mnozí doufali v objektivitu, rozvahu a korektní přístup ze strany ministra zdravotnictví, nestalo se tak. Rázné rozhodnutí nepovolit metody TCM v žádném státním zdravotnickém definitivně zastavuje snahu mnoha stovek lidí, odlehčit českému, tak přetíženému zdravotnictví a nabídnout pomoc desítkám tisíc lidí..  Jednostranné ukončení smlouvy, která tři roky umožňovala provoz centra TCM ve FN Hradec

Měsíc ve znamení konzultací!

Dr. Med. Guan Xin, vedoucí lékař Česko-čínského centra TCM Shanghai Shuguang Hospital, začíná 5. března konzultační a lektorskou činnost v našem Informačním centru TCM Praha. Jeho mise ve FN Hradec Králové byla z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR ukončena k 28. 2. 2019. Pokračování projektu v nových legislativních podmínkách připravujeme. Pacienti Dr. Med. Guan Xina z

TCM v Česku na startu nové etapy

Vážení přátelé TCM, jak víte, projekt Kliniky TCM ve FN Hradec Králové skončil. Byl úspěšný, lékaři v čele s Dr. Med. Guan Xinem pomohli více než 3000 pacientů. Nevyhovoval však současné legislativě. Po dohodě s jeho gestory – Fakultní nemocnicí Hradec Králové, Ministerstvem zdravotnictví ČR a Shuguang TCM Hospital Šanghaj bude vedoucí lékař, Dr. Med.

Prof. Ivo Telec: „Svět je otevřený i pro přání nemocných lidí.“

Výjimečná kniha o léčitelství a právu, která u nás nemá obdoby, vyvolává pozornost a zájem. Poprvé předkládá odborné i laické veřejnosti opěrné body – informace, fakta, zkušenosti či platná právní ustanovení ze zahraničí, samozřejmě i názory, návody k uvažování, hodnocení i postupům. Přesvědčivě naznačuje a ukazuje prolínání světů a škol filozofie, vědy, historické zkušenosti lidstva

Ivo Telec: Právo přírodního léčitelství. První česká monografie je tu!

Právní prostor nelze zdokonalovat přílepky a improvizacemi. Souvislosti jednoho ustanovení jsou vlastně nedozírné, z historie se vztahují k budoucnosti, mění podmínky pro existenci, zdraví, práci, život. Jedině důkladnou analýzou a znovupostavením právního schématu dosáhneme kompatibility metod, které neumíme používat, ač jinde i vědecký svět s nimi pracuje. Nejde o nálady občanských aktivistů, ale o systém,