Aktuality

Daniela Křížová: TCM? Léčba i filozofie. Našla jsem, kam směřovat svůj život.

Patří mezi praktiky, kteří původně studovali zcela jiný obor. Dnes svým klientům pomáhá jak zlepšit zdravotní stav a odstranit potíže, tak s přesnějším chápáním, kdy a v čem jim může TCM pomáhat. Léčit se například i doma. Znalostí i úsilí, sama se učit dál, má pořád dost. Na stáži v Číně poznala, jak místní zdravotní

Hledáte pomoc a radu?

Poněkud nepřehledná, a oficiálně příliš neřešená situace kolem TCM nám nedělá ve světě právě dobré jméno. Nejvíc ale postihuje všechny, kteří mají zdravotní problémy a potřebují radu. A proto jsme tu – Česko-čínské centrum TCM Praha. Zřídili jsme ho jako Nadační fond na podporu Tradiční čínské medicíny a alternativ. Hlavním konzultantem je Dr. Med. Guan

TCM je ve světě brána vážně

Těžko někdo zpochybní autoritu a kompetence Světové zdravotnické organizace. Už minulá generální ředitelka WHO, Dr. Margareta CHEN, zdůrazňovala význam podpory a sdílení medicín, původem z různých národnostních a kulturních okruhů. Aktuální dokumety dávají těmto trendům konkrétní rámec. Na článek v respektovaném magazínu „Nature“ nás upozornil pan profesor Ivo Telec, při pozorném čtení se proklikáte k

SOUTĚŽ! Doplňte text k obrázku:

Mistr české kresby a karikatury neboli cartoons Jiří Winter alias NEPRAKTA byl znám nejen jako výtvarník a osobnost poněkud zdravě extravagantní, ale také jako hypochondr. Proto se zajímal o všechny nemoce, ale také postupy, jak jim čelit. S akupunkturistou MUDr. Jaroslavem Hovorkou byli dlouholetí přátelé a akupunktuře (jakož i dalším metodám TCM) se intenzívně věnovali.

Vedení čínské Asociace farmaceutického průmyslu navštívilo Česko-čínské centrum TCM Praha

Velmi neformální a přátelské setkání se nedávno uskutečnilo v Česko-čínském centru TCM. Vedení Asociace farmaceutického průmyslu navštívilo sídlo našeho nadačního fondu. Dotazy, konzultace, debata, návrhy, obecné i konkrétní informace vytvořily konkrétní obraz nastávající spolupráce.  Viceprezidentka a generální tajemnice celočínské Asociace farmaceutického průmyslu, paní Zhou Yulan, řekla:  “Sídlíme v Pekingu a naše Asociace je jedinou a

Zdeněk Chmelka: Cesta hledání sebe sama (Milníky, směry, návraty)

Asi je těžké říci co je Zdeněk Chmelka především – sinolog, cestovatel či poutník, celoživotní student čínské filozofie, jazyka a kultury, trenér bojových umění, zájemce o metody TCM a cvičení Qigongu, tlumočník, překladatel, spisovatel… Odpověď nenajdete ani v tomto rozhovoru, ale – můžete začít hledat, třeba v jeho knihách a fotografiích! Zajímat se o jeho tvorbu

Čeští a slovenští lékaři akupunkturisté se sešli v Praze – 50*!

Česká lékařská akupunkturistická společnost ČLS JEP pořádala v soboru 25. 5. 2019 celodenní slavnostní seminář s odborným a společenským programem. Připomíná si totiž 50. výročí založení! Jako jedna z mála stále funguje i po rozdělení tato  platforma pro lékaře z obou republik, včetně časopisu Acupunctura Bohemo-Slovaca. Společenská část patřila v úvodu panu docentu MUDr. Františku

Často se nás ptáte…

Nedávno ukončený projekt Kliniky TCM ve FN Hradec Králové stále zajímá hodně lidí, a ještě víc jich chce vědět, jaká je budoucnost tohoto, nebo podobného zařízení. Odpovědí je několik: žádná, jiná, zcela jiná, nová, úplně nová – a každá odpověď bude pravdivá :)! Současný stav ale nechme popsat kompetentní aktéry oné nadějné, a nečekaně uzavřené

Česko-čínské centrum TCM Praha, Opletalova 19, Praha 1

Často vás zveme a informujeme tak, kde se něco děje – přínosného pro laiky i odborníky, profesionály, studenty a hlavně pacienty, tedy jednotlivců a skuoin, zaměřených a zajímajících se o TCM. Poskytneme vám informace kam a ke komu jít, kde sehnat potřebný a účinný, jakož i bezpečný produkt, a podrobněji objasníme, jak probíhají přednášky, semináře

Přednáška: Dr. Med. Guan Xin o stresu a psychosomatických problémech

Minulý týden jsme se věnovali migréně. Tuto problematiku zkoumal tým ve FN Hradec Králové, v centru, ambulantně se věnujícím pacientům, ošetřovaným metodami TCM. V rámci vědeckého projektu zařadili výzkum vlivu TCM na migrénu, prevenci a léčbu. Vznikla studie, s regulérním dodržením všech základních postupů, povinných pro tento formát. Pracoval na ní celý tým, složený z