Brněnský seminář Komplementární a alternativní medicína a právo

Pražské Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví, o. s., pořádá další běh odborných seminářů, zavedených roku 2016, na téma Komplementární a alternativní medicína a právo, konaných v rámci zdravotnického vzdělávání garantovaného Českou lékařskou komorou; viz zde: Semináře Alternativní medicína a právo.

V pořadí třetí seminář se koná tentokrát v Brně, a to ve čtvrtek 27. dubna 2017 ve 13. 00 hodin v Knihovně Jiřího Mahena, Kobližná 4.

Přihlášky zde: http://www.cesmez.cz/aktuality.

Seminář povede prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., vedoucí katedry soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a advokát.

Obsah bude tentokrát zaměřen i na blízké slovenské právo, dále na zahraniční novinky, technickou normalizaci, české legislativní záměry a změny zdravotní politiky, jakož i na metodologické problémy výzkumu účinnosti některých látek, prostředků a postupů. Dílčí odborná pozornost bude věnována, kromě procesněprávního hodnocení důkazů, dvěma způsobům vědeckého posuzování ve zdravotnictví: hodnocení zdravotnických technologií (health technology assessment) anebo hodnocení ve stylu Cochrane Collaboration Standards. První uváděné vědecké hodnocení mívá širší záběr typu „real-world medicine“ či „real-world effectiveness“, a proto  bývá používáno i pro účely zdravotní politiky a zákonodárství.

Předesíláme, že světově zavedený lékařský a vědecký pojem „komplementární a alternativní medicína“, někdy jen „komplementární medicína“, bývá používán ve významu „doplnění“ konvenční biomedicíny například o rostlinné léčivé přípravky či doplňky stravy s fyziologickými účinky nebo o tradiční diagnostické a léčebné postupy, včetně hermetických lékařství. Dále bývá uvedený pojem používán ve významu „nahrazení“ konvenční biomedicíny jinými postupy, látkami či prostředky tam, kde to je účelné nebo dokonce jedině možné; např. při odolnosti na antibiotika, alergiích, genetické předurčenosti, ale i v těhotenství nebo kojení apod. V zásadě se obsahově jedná o přírodní a tradiční přístupy ke zdraví v poměru ke konvenční biomedicíně, včetně chemofarmak se zdravotně nebezpečnými vedlejšími účinky. Významnou roli sehrává nákladová efektivita.

Komplementární a alternativní medicína někdy souvisí s přírodním léčitelstvím, popř. dalšími službami, např. duchovní službou, výživovým poradenstvím apod.

V současné době bývá pojem „komplementární a alternativní medicína“ postupně nahrazován „integrativní medicínou“, která v zájmu pacienta, jeho individuality a preferencí klinicky sceluje různé přístupy péče o zdraví.

Předmět Komplementární medicína je vyučován kupř. na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. Témata tohoto druhu bývají předmětem kvalifikačních prací studentů různých oborů českých vysokých škol.

S výrobky věcně spadajícími do sledované oblasti se běžně setkáváme v lékárnách.

Další informace najdete na https://zdravotnickepravo.info/brnensky-seminar-komplementarni-a-alternativni-medicina-a-pravo/


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/doc/www.tcmrevue.cz/www/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 35