Author Archive

Kongres čínské medicíny v Krakově v Polsku

Ještě letos je možné se setkat s mnoha skvělými přednášejícími čínské medicíny, jako je například Mazin Al Khafaji, jeden z autorů známé učebnice Manual of Acupuncture, který se zabývá dermatologií, a na kongrese bude mít přednášku o ekzémech. Mezi další účastníky patří Bartosz Chmielnicki, známý polský akupunkturista, který přednášel o svém projektu poprvé právě v

NOBELOVA CENA TCHU JOU-JOU PŘINESLA ČÍNSKÉ MEDICÍNĚ NEJVĚTŠÍ SVĚTOVÉ UZNÁNÍ 

V diskuzi o TCM často zazní pokusy o zpochybnění metod, s tím, že jde o nedostatečně vědecké, nebo dokonce nevědecké dokazování či zkoumání. Nejvyšším oceněním vědců, bez výjimky uznávaných, je Nobelova cena. Loni jí získala čínská farmakoložka Tchu Jou-jou za novou účinnou léčbu malárie.  A nejen tuto cenu, jak víme. Přinášíme proto text  s informacemi,

Štěpán Vyhlídka: Obdivuhodná čínská medicína (dokončení)

3. Co může nabídnout starodávná čínská medicína modernímu světu? I ve dvacátém století v Číně projevila svou sílu a účinnost v neklidných dobách, kdy byla lidem západní medicína často nedostupná a byli nucení se spoléhat jen na osobnost lékaře, jeho akupunkturní jehly či jen holé, avšak šikovné ruce. Tuto zkoušku čínská medicína prošla se ctí.

Štěpán Vyhlídka: Obdivuhodná čínská medicína (část 2)

2. Systém hovořící jiným jazykem Čínská medicína vycházela z pečlivého pozorování jevů v přírodě i lidské společnosti a na základě dedukce a indukce vytvářela analogie jevů a dějů. K pojmenování určitých jevů užívala symbolických, abstraktních kategorií (syndrom plnosti, prázdnota yangu ledvin, napadení větrem apod.) to vše s cílem praktického použití Výhodou této určité abstrakce je např. uchopení

Štěpán Vyhlídka: Obdivuhodná čínská medicína

Publikujeme a doplňujeme další část textu Mgr. Štěpána Vyhlídky o čínské medicíně – přehledné a výstižné pojednání autora, který je sinolog a tuina expert: 1. Starobylý a komplexní systém Velká čínská zeď, vynalezení papíru, knihtisku, kompasu, střelného prachu či hedvábí, to vše jsou příspěvky velké čínské civilizace světovému kulturnímu dědictví. Mezi ně neodmyslitelně patří i

Vtip jako vpich aneb Terapie (s) úsměvem

Zhou Tao/Shanghai Daily

Klinika TCM v Bad Kötzting slouží pacientům už 25 let

(Dokončení celého článku) Nedaleko našich hranic s Bavorskem už čtvrt století funguje nejvýznamnější zařízení pro léčbu metodami Tradiční čínské medicíny, TCM-Klinik Bad Kötzting. Sídlí administrativně ve spolkovém Svobodném státu Bavorsko, nicméně slouží, s doplňkovými službami ubytovacími a další infrastrukturou, pro celé Německo. S historií, systémem a zaměřením kliniky nás seznámil generální manažer pan Anton Staudinger,

Miroslav Novák: Základní parametry spolupráce jsou dány i v TCM

Po téměř dvou letech vládních, regionálních i diplomatických u nás existuje základní struktura využívání metod TCM. Jako ambulantní pracoviště slouží již přes rok Centrum TCM ve FN Hradec Králové, konkretizují se plány v Pasohlávkách u Brna, další místa, významná hlavně z krajského pohledu a řídících kompetencí, pozvolna přibývají. Je to dobrá zpráva pro investory, zdravotníky

LI Bin, ministryně Národní komise pro zdravotnictví a rodinné plánování ČLR : ROZVOJ TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY V ČR 

Spolupráce v oblasti zdravotnictví mezi státy Střední a Východní Evropy (SVE) a Čínou byla definována a do budoucna koncipována loni na červnovém summitu. Toho se účastnila i paní Li Bin, ministryně zabývající se zdravotnictvím, v jejíž kompetenci je spolupráce v oblasti TCM. Předkládáme pro informaci souhrnný pohled na projekt a jeho realizaci z vládního pohledu

MUDr. František Musil: Co má společného tradiční a moderní medicína? Budoucnost (POKRAČOVÁNÍ)

Poskytování péče v podobě metod Tradiční čínské medicíny (TCM), zaváděné v Česku a dalších patnácti zemích Střední a Východní Evropy na základě mezivládních dohod, vyvolává u nás různé reakce. Naděje a splněné cíle střídají námitky a mírně řečeno odmítání. Jednoznačným argumentem pro obě strany nejen odborných diskutérů budou výsledky. Tak se i my soustřeďujeme na