Author Archive

Wang Bo, lékař TCM: Je obrovskou výhodou, že můžeme využívat poznatků moderní medicíny a technického pokroku a nejmodernějších diagnostických přístrojů

Mezivládní spolupráce v oblasti TCM přešla z roviny dohod do různých fází realizace. Čeští lékaři porovnávají vlastní znalosti a doplňují novými poznatky, prezentované čínskými experty. Jako pozoruhodnou konstatujeme skutečnost, že jsou i mezi váženými lékaři tací, kteří odmítají metody TCM paušálně. Argumenty jsou leckdy primitivní až neprofesionální, obviňující zastánce a znalce TCM ze šarlatánství a

MUDr. Štefánia Ebenová: Být užitečný pacientům na jejich cestě spokojeným a dlouhým životem (POKRAČOVÁNÍ)

(Druhá část rozhovoru s MUDr. Štefánií Ebenovou) Nemocnice a zdravotnická zařízení v ČR z principu fungují poněkud industriálně. Nejen pacienti, ale i lékaři a zdravotníci žehrají na nedostatek času, který mohou věnovat jednomu pacientovi. Logicky se pak nedostává trpělivosti, vyhodnocení souvislostí, i pozitivních pocitů. Jakákoli forma odlehčení, doplnění klasického procesu, kterým pacient prochází, musí být

Mgr. Miroslav Krutina: Komora TCM má za úkol zajistit úroveň a připravenost praktiků

Každý obor lidské činnost by měl probíhat ve vymezeném a řádně spravovaném prostoru. Vztahuje se to i na praktiky a metody TCM. Usilují o to všichni, kdo se na této činnosti podílejí, jako realizátoři nebo zástupci subjektů, které by o podmínkách měly rozhodovat. Samozřejmě i praxe TCM potřebuje regule, legislativu. Jde o zdraví a život.

MUDr. Štefánia Ebenová: Být užitečný pacientům na jejich cestě spokojeným a dlouhým životem

Úvodní část našeho rozhovoru s vedoucí lékařkou a spoluzakladatelkou nového centra metod TCM – Kliniky Meridian. Pokračování zítra!  Nemocnice a zdravotnická zařízení v ČR z principu fungují poněkud industriálně. Nejen pacienti, ale i lékaři a zdravotníci žehrají na nedostatek času, který mohou věnovat jednomu pacientovi. Logicky se pak nedostává trpělivosti, vyhodnocení souvislostí, i pozitivních pocitů.

Česko-čínské centrum TCM ve FN Hradec Králové po roce

Od zahájení činnosti Česko-čínského centra TCM ve Fakultní nemocnici Hradec Králové přinášíme informace o vývoji tohoto unikátního a obdivuhodného projektu. Provoz kliniky a jeho zahájení se snad blíží, ale jaké jsou výsledky po zhruba ročním působení ambulance? Odpověď nám poskytl její vedoucí lékař, MUDr. František Musil. Provedl jsem statistickou analýzu dat 138 pacientů léčených v TCM

Tradiční čínská medicína bez legend a mýtů

Původně letmý nápad vyvolal pozornost a zájem. V neuvěřitelně krátkém čase a za hektického úsilí (především vydáváme časopis!) jsme se pustili do realizace. Ne nějakého snu nebo vize, ale výstavy, která hodně otázek zodpoví a ještě víc vyvolá. „TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA BEZ LEGEND A MÝTŮ“ Ke každé lidské činnosti mýty a legendy patří – jsou

MUDr. Ludmila Bendová: Kongres v Krakově 14. – 16. 10. 2016  Bartosz Chmielnicki

Další ze zajímavých přednášejících na kongrese v Krakově je Bartosz Chmielnicki, což je fenomén čínské medicíny v Polsku a charismatický přednášející i praktik akupunktury. Již léta se zabývá unikátním projektem zobrazování akupunkturních drah jako stezek na kopcích a horách, včetně malování zastávek na těchto stezkách, kterými jsou akupunkturní body. Využívá tak rozsáhlé škály symbolů čínské kultury, které

MUDr. Ludmila Bendová: Kongres v Krakově 14. – 16. 10. 2016 – Jani White

Další ze zajímavých přednášejích na kongrese v Krakově je Jani White, která vede kliniku na léčbu neplodnosti v Oxfordu ve Velké Británii. Jani White má také přednášky o gynekologii a podpoře plodnosti na univerzitě Oxford Brookes. Je rovněž národním koordinátorem AFN – sítě akupunkturistů léčících poruchy plodnosti. Již dlouhá léta se věnuje konferencím a přednáškám o spolupráci

MUDr. Ludmila Bendová: Kongres v Krakově 14. – 16.10. 2016 – Radha Thambirajah

  Letos na podzim se koná velmi dobře obsazený kongres tradiční čínské medicíny v Krakově. Jedním ze zajímavých přednášejících je i Radha Thambirajah. Vystudovala čínskou tradiční medicínu v Šanghaji v Číně a specializovala se na akupunkturu. Byla jedním z prvních akupunkturistů na Srí Lance, kde založila Akademii čínské medicíny. Od roku 1984 žije ve Velké Británii, kde pokračuje v klinické

UP Olomouc: Základy čínské medicíny rozšíří nabídku předmětů fakulty zdravotnických věd

Poznatky o akupunktuře, akupresuře nebo moksování získají studenti, kteří využijí nabídky nového nepovinného předmětu Základy tradiční čínské medicíny. Fakulta zdravotnických věd jej od příštího akademického roku nabídne svým studentům a posluchačům medicíny. Výuka bude probíhat v angličtině a zahrne deset hodin přednášek a stejný počet cvičení. „Tvoří jej filozofie tradiční čínské medicíny, teorie pěti prvků, základy