MUDr. Zuzana Kopytková: Metody TCM jsou dobře aplikovatelné na české pacienty

Na námitky, popírání i adoraci je nejlepší odpovědí praxe a výsledky, přímá zkušenost jak lékaře, tak pacienta. Proto je nejcennější pro nás, pokud chceme v našem komunikačním prostoru podpořit objektivní posuzování a uplatnění metod TCM jako doplňkové či kombinované léčby, součást následné a preventivní péče nebo formu sociálního programu, získávat názory právě zkušených terapeutů z praxe. Tentokrát jsme se ptali mladé, ale již zkušené lékařky, MUDr. Zuzany Kopytkové.

zuzana kopytkova

Je vaše praxe, zahrnující metody TCM, výsledkem osobního rozhodnutí, studia a vědění, nebo víry v účinky, které někteří lékaři považují za nevědecké?

Můj  profesionální postoj k léčbě pacientů je výsledkem všech vámi jmenovaných fenomenů. Na  začátku  mého zájmu o  čínskou medicínu stála určitě zvědavost. Jak čínská filosofie a medicína uvažuje? Jak lze akupunkturou ovlivnit zdravotní stav? Proč ten který bod  způsobí určitý efekt? Na lékařské fakultě jsem tedy začala chodit na nepovinně volitelný předmět akupunkturu , a protože jsem během těchto dvou let nepronikla do hloubky čínského myšlení, měla jsem potřebu studovat čínskou medicínu dál, tentokrát v rámci  dálkového studia TCM u Sinobiologické společnosti. Absolvovala jsem postupně  obor fytoterapie (bylinné léčby) a akupunktury. A když jsem už věnovala tolik energie studiu, „nezbývalo“ , než se čínské medicíně začít věnovat i prakticky, aby  mé znalosti byly využity. S přibývající praxí a zkušenostmi jsem nabývala jistoty, že  se věnuji efektivnímu způsobu léčení s úspěšností léčby až 70% a tím průběžně ustupovaly mé pochybnosti o čínské medicíně, o její léčebné síle, o jejích léčebných možnostech. Určitě jsem prošla fází , kdy jsem  pociťovala rozpor mezi úhlem pohledu čínské a západní medicíny na člověka , jeho fyziologii, na diagnostickou klasifikaci chorobných jednotek. Postupně jsem ale došla k závěru, že mezi oběma  medicínskými směry není rozpor. Předmětem studia obou medicínských směrů je člověk a všechny informace , které o dané nemoci  resp. stavu lidského organismu máme, nám mohou pomoci vytvořit si obrázek o patofyziologických procesech probíhajících v lidském těle.  Samozřejmě, že čínské medicíně věřím v tom smyslu, že jsem přesvědčena  o jejím léčebném potenciálu, ale jedná se o víru na opřenou o osobní zkušenost s touto léčebnou metodou jak na mně samé, tak na mých pacientech. Říká se, že v medicíně vše platí na 80%, tedy vzhledem k tomu, že pracujeme  s dynamickým systémem lidského organismu, vždy je určité procento jevů, které nelze vždy předvídat, popřípadě vyloučit, a v tomto smyslu když předepisuji svým pacientům například bylinný recept, věřím, že s největší pravděpodobností zabere, ale nikdy nemohu vyloučit, že mám před sebou pacienta, který bude reagovat v rozporu s mými dosavadními zkušenostmi, přestože bylinný recept je sestaven adekvátně  projeveným příznakům. Ale tento jev se vyskytuje i v západní medicíně.

Myslíte si, že zkušenosti z Číny jsou přenosné a aplikovatelné pro pacienty u nás, nebo sledujete odchylky v teorii a praxi, při aplikaci na Středoevropany?

Čínská medicína je určitě dobře aplikovatelná na české pacienty, protože jak vysvětloval MUDr. Jozef Lucký z kliniky TCM v Praze, zeměpisná šířka, ve které se nachází Čína, se překrývá se zeměpisnou šířkou České republiky a tudíž můžeme být vystaveni podobným klimatickým a dalším vlivům jako v Číně, resp. můžeme využít poznatky Číňanů o těchto vlivech na náš organismus.

Měly by se metody TCM stát součástí a podporou zdravotní péče u nás? Pro jaké diagnózy zcela jednoznačně?

Jsem přesvědčena, že ano, protože jsou, jak jsem již výše uvedla, ze 70% úspěšné, hlavně v léčbě chronických stavů, v léčbě časných fází nemoci, které jsou ještě špatně zachytitelné laboratorními či zobrazovacími metodami západní medicíny.

Určitě lze dobře ovlivnit bolestivé stavy např. zad, gynekologické obtíže typu menstruačních poruch, lze přispět např. k podpoře reprodukčních funkcí u neplodných párů, efektivní je ovlivnění  stavů nachlazení, popřípadě stavů po nachlazení, eventuelně jiných viróz či bakterióz, projevujících se různými dlouhodobými kašli, bolestmi v krku, zahleněním, únavou atd.  V podstatě se dá říci, že kromě onkologických chorob, genetických poruch a samozřejmě úrazových stavů jako jsou zlomeniny a jiné diagnozy, které je třeba ošetřit v první řadě chirurgicky, se dá čínská medicína využít k ovlivnění většiny zdravotních obtíží.

Co vidíte jako největší problém, překážku pro implementaci metod TCM u nás?

TCM je v naších krajích poměrně nová metoda, 20 let stará, a všechny nové věci se  musí prověřit časem, aby si získaly důvěru a byly tak důvěryhodné pro pojišťovnu, odbornou veřejnost, vzdělávací systém. Z hlediska TCM jde o to, ukázat  účinnost v léčbě, provádět osvětu ohledně způsobu uvažování v čínské medicíně. Z hlediska odborné veřejnosti je zapotřebí nebýt předpojatý k neznámým věcem, jen proto, že je slyším poprvé, a být schopný otevřenosti vůči novým informacím. Postoj lékařského stavu a majoritní klasické medicíny k TCM je dle mého názoru hodně určující pro postoj pojišťoven a eventuálního proplácení léčby, pro možnost integrovat znalosti z čínského medicíny  do vzdělávání na lékařských fakultách.

Jaký je váš názor na projekt Česko-čínského centra TCM ve FN Hradec Králové?

Považuji tento projekt za velmi pokrokový, jednoznačně pro českou společnost přínosný, je to obrovský vstup TCM na  českou akademickou půdu.

Myslíte si, že by stát měl podpořit vzdělávání a praxi TCM? Uvolnit působení čínských lékařů u nás, posílat naše studenty a lékaře na univerzity v ČLR?

Určitě si myslím, že by stát měl podporovat  rozvoj čínské medicíny v Čechách, protože by to pro české zdravotnictví bylo přínosem. Podpora by mohla vypadat tak, že by  se metody čínské medicíny hradily pojišťovnou, obor TCM by byl zařazen mezi ostatní medicínské obory, umožnit studium TCM při lékařské fakultě . Pak by mělo i význam posílat studenty, kteří se zabývají TCM popřípadě lékaře , kteří by pracovali v oboru TCM  například v rámci oddělení TCM  v nemocnicích do Číny na odborné stáže.

Je Komora TCM dostatečný nástroj, regulační a kontrolní, pro lékaře a praktiky? Měla by mít silnější postavení a podporu například ze strany Ministerstva zdravotnictví?

Vznik komory TCM je obrovský posun v životě  TCM  u nás, a v rámci Komory je definovaná funkce pro kontrolu práce praktiků, a zároveň je  v jejím rámci prostor pro zpětné vazby pacientů. V komoře TCM ale nepracuji a přiznám se, nestuduji podrobně výsledky její práce, nemohu tedy dobře posuzovat funkčnost komory v tomto ohledu, odkázala bych vás asi na konkrétní osoby, zastávající tam funkce.

Lze z vaší praxe procentuálně vyjádřit účinek metod, ovlivnění zdravotního stavu vašich pacientů, formou statistického přehledu?

Statistický přehled jsem nikdy nezpracovávala, ale jsem schopná předložit kazuistiky mnoha pacientů a definovat míru zlepšení jejich zdravotního stavu, případně uzdravení, ale musel by tyto údaje někdo povolaný zpracovat, osobně na tuto práci nemám čas. Odhadem si myslím, že úspěšnost TCM metod je 70%.

Jako by měl stát podpořit kauzální studie, zdroje statistických a dalších dat pro evidence-based studies, co byste viděla jako zásadní kroky? 

Musel by asi financovat pracovníky, kteří by studie zpracovávaly a zabývali se aplikací  metod čínské medicíny do českého zdravotnictví.

Jan Hovorka

 

Unknown-50

MUDr. Zuzana Kopytková

1993-1999- 1.LFUK- všeobecné lékařství

1.9.1999-1.9.2002 – sekundární lékař ARO, Nemocnice Žatec

květen 2002 – atestace I. st. – anestezie a resuscitace (ARO)

od září 2002 – ARO Nem. Chomutov

duben 2009- odborná způsobilost v oboru ARO

2001-2006 – studium fytoterapie – Čs. Sinobiol. spol. – ukončeno zkouškou

2005-2008 – akupunktura u ČSBS – ukončeno zkouškou

2009-2010 – základní kurs lékařské akupunktury – kabinet akupunktury MUDr.Barešová – uzavřeno zkouškou

aktivní účast na kongresu TCM v r. 2009 (ČSBS), 2010 (TCM INSTITUT)

září 2007 – červenec 2014 – poradna TCM  ŽATEC

od ledna 2008 – terapeut TCM CLINIC Praha

od září 2011 lektor TCM Institutu – výuka moderní medicíny

od srpna 2014 – nově otevřena ordinace Tradiční čínské medicíny v Liberci

od října 2014 členka Komory TČM

 

Kontakty

Telefon:+420 732 248 069

 

E-mail:zuzana@kopytkova.cz

WEB:http://kopytkova.cz/

Ordinační doba:PO – PÁ 8:00 – 16:00

Ordinace

POLIKLINIKA U LÁZNÍ – 1. PATRO

MASARYKOVA 699/9

46001, LIBEREC 1


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/doc/www.tcmrevue.cz/www/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 35