Česko-čínské centrum TCM ve FN Hradec Králové po roce

Od zahájení činnosti Česko-čínského centra TCM ve Fakultní nemocnici Hradec Králové přinášíme informace o vývoji tohoto unikátního a obdivuhodného projektu. Provoz kliniky a jeho zahájení se snad blíží, ale jaké jsou výsledky po zhruba ročním působení ambulance? Odpověď nám poskytl její vedoucí lékař, MUDr. František Musil.

paragraph_left_tmb_2276

Provedl jsem statistickou analýzu dat 138 pacientů léčených v TCM ambulanci od 1.5. do 31.8.2016. Jedná se o pacienty, u kterých bylo provedeno vstupní vyšetření čínským lékařem, léčebná kůra metodami TCM a následné kontrolní vyšetření čínským lékařem.

Sledoval jsem hlavně efekt léčby pomocí TCM. Pacienti byli při kontrolním vyšetření dotazováni na procentuální změnu jejich potíží ve vztahu k provedené TCM léčbě.

V analyzovaném souboru bylo 58 % žen a 42 % mužů.

Akupunkturou bylo léčeno 93 % pacientů.

Podpůrné podávání bylin bylo použito u 62 % pacientů (52 % bylinné tablety a 10 % bylinný odvar).

Nejčastější diagnózou byly vertebrogenní bolesti (30 % pacientů), dalšími častými diagnózami byly revmatologická onemocnění (9 % pacientů), funkční zažívací potíže (8 % pacientů), polyneuropatie (7 % pacientů), bolesti při artróze nosných kloubů (6 % pacientů) a alergická a kožní onemocnění (6 % pacientů).

Celkem jsem pacienty rozdělil do 20-ti skupin dle diagnózy (viz excelový soubor).

(Uměle menší je skupina pacientů s migrénou, protože tito pacienti jsou často zařazeni do výzkumného projektu probíhajícího na TCM ambulanci.)

 

Celkem 95 % vyšetřených pacientů trpělo nějakým bolestivým syndromem (výše uvedené skupiny pacientů s bolestí páteře a kloubů + další jiné bolesti – hlavy, břicha atd.).

Léčba bolesti pomocí TCM měla léčebný efekt u 94 % těchto pacientů s bolestí všeho druhu, 6 % pacientů (odpovídá 8-mi pacientům v hodnoceném souboru) nezareagovalo na léčbu bolesti pomocí TCM. Pacienti trpící bolestivým syndromem udávali po léčbě pomocí TCM také ústup ostatních potíží (únavy, nespavosti).

 

Ve skupině pacientů kteří netrpěli bolestí bylo 7 pacientů. Léčba pomocí metod TCM měla léčebný efekt u všech těchto pacientů (nejčastěji se jednalo o 50% snížení potíží proti původnímu stavu).

Ve sledovaném souboru pacientů se nevyskytly žádné komplikace akupunktury udávané v literatuře. U jedné pacientky s podpůrným podáváním bylinných tablet se vyskytly přechodné zažívací potíže (průjem), které odezněly po snížení denní dávky bylin.

photo_small_zoom_1516

 

Tab. 1: Charakteristika souboru pacientů, efekt léčby.

Průměr ±směrodatná odchylka Medián Rozptyl (min. – max.) 25. a 75. percentil
Věk (roky) 54,5±16,7 56,0 15,0 – 86,0 43,0 – 68,0
Trvání potíží (roky) 11,1±13,2 5,0 0,5 – 64,0 2,0 – 15,0
Počet provedených akupunktur 5,7±2,0 5,0 0,0 – 13,0 5,0 – 5,0
Délka fytoterapie (dny) 49,0±26,0 60,0 7,0 – 120,0 30,0 – 60,0
Celkový efekt léčby (% ústupu všech potíží) 52,7±25,5 50,0 0 – 100

 

50,0 – 70,0
Efekt léčby bolesti (% ústupu bolesti) 52,7±25,9 50,0 0 – 100 50 – 70

 

Pacienty, kteří byli ve sledovaném období vyšetřeni v ambulanci TCM a nejsou v hodnoceném souboru lze rozdělit do 2 skupin:

  1. Pacienti u kterých ještě nebyl ve sledovaném období ukončen celý proces léčby metodami TCM (vstupní vyšetření, léčebná kůra a následné kontrolní vyšetření).
  2. Pacienti, kterým byla doporučena akupunktura, ale bydlí ve velké vzdálenosti od Hradce Králové. Těmto pacientům byl doporučen akupunkturista v místě bydliště a bylo jim vystaveno doporučení, které akupunkturní body stimulovat.

Za jeden rok fungování centra bylo vyšetřeno 1000 pacientů.

photo_small_zoom_1520

 

 

 

 

 

 


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/doc/www.tcmrevue.cz/www/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 35