Zhang Jianmin: Mosty přes řeku času i meandry dějin 


Nedávno přijel do Prahy jako nejvyšší diplomat, reprezentující Čínskou lidovou republiku. Veřejnosti se však představil jako schopný vyjednavač a mediátor, hned v úvodu ve složitých situacích. Paralelně s kariérou diplomata je ale také překladatel a literát. dobře se orientuje v evropských reáliích a mezinárodních vztazích. Stranou jeho pozornosti ale není ani fenomén posledních let – Tradiční čínská medicína. Se zájmem, a řekli bychom s napětím, sleduje její rozvoj i osud dalších mezivládních projektů. Praha ho uchvátila a dokonce inspirovala k básni, při procházce po nábřeží Vltavy. Netají se při rozhovoru obdivem k městu, plnému unikátní historie, kultury a umění. Dokáže vnímat a pojmenovat historické souvislosti a podobnosti vzdálených kultur a nalézat průniky, soulad slov a synergii konání. Jeho excelence pan Zhang Jianmin, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec ČLR v ČR. 

Zhang Jianmin

Vaše Excelence, jaké byly první dojmy z Prahy, když jste si ji procházel pěšky?

大使阁下,您在布拉格漫步时,对这座城市的第一印象是什么样的?

Město je nádherné, starobylé, ale ne zastarale nemoderní. Vím od mnoha mých kolegů a přátel, jak je Praha krásná. Není náhodou, že díky slavnému filmu, který je u nás tak trochu kultovní a odehrává se v Praze, jezdí sem mladí Číňané nejen na dovolenou, ale pořizovat si svatební fotky v kulisách, kterým podobné nikde na světě nejsou a znají je z onoho filmu. Mě nadchla procházka po levém břehu vaší řeky Vltavy. měl jsem z toho hodně romantické vjemy, vybavovaly se mi vzpomínky dokonce i na maminku, prostě na milé a vzácné skutečnosti. Složil jsem dokonce báseň. 

布拉格是一座美丽、古老而又不乏现代化的城市。我早已从很多同事和朋友口中得知布拉格有多美。一部拍摄于布拉格的电影风靡中国后,中国的年轻人纷纷前来,度假之余,还借着在萤幕上看到的独一无二的美景拍婚纱照。沿着伏尔塔瓦河左岸散步令我心旷神怡,为我带来了浪漫的畅想,甚至让我想到了我的母亲,还有其它珍贵的回忆。我还作了首诗。

Vy jste literát, spisovatel, básník? 

您是文学家、作家、诗人吗?

Nějaký čas jsem chtěl být, ale v současné době jsem profesionálním diplomatem, jehož úkolem je budovat most pro přátelskou spolupráci mezi Čínou a Českou republikou, k čemuž patří i posilovat vztahy kulturní, podpořit výměnu hodnot, které oba kulturní okruhy po tisíciletí vytvářely. Komunikace nám posiluje vzájemné porozumění a důvěru. 

曾经想过,但我现在是一名职业外交官,我的任务就是要为两国友好合作搭建桥梁,包括增进两国文化交流、促进两国数千年文化形成的价值观的交流。通过交流,可以增加彼此了解和信任。

Vnímáte čínskou a evropskou kulturu jako značně rozdílné?

您认为欧洲文化和中国文化差别大吗?Myslím, že neřeknu žádnou hlubokou filozofickou myšlenku tím, že podle mě jsou národy na celém světě takřka stejné. Mají podobné potřeby, radosti a starosti, řeší je tak, jak momentálně umí a je to nejvýhodnější. Pokud je stát s malým počtem obyvatel, uzavřený a prosperující, chrání se podle vlastních pravidel, pokud máte na starost skoro 1,4 miliardy obyvatel, musíte hledat odpovídající model. Všichni se chtějí mít lépe, hezky bydlet, cestovat, nestrádat. můžeme se poučit z vlastní historie, vyměnit si zkušenosti, názory, informace. Máme opravdu hodně společných potřeb i vizí. 

在我看来,所有民族都有很多共同之处,这不是什么深奥的哲学。各民族都有着相似的需求、幸福和问题,都凭借自身能力用相对最佳的方式解决问题。人口较少的发达国家和拥有近14亿人口的大国的治理模式一定是不同的。所有人都希望过上更好的生活,有好的居住环境,能够旅游,保持活力。我们可以从各自历史中吸取经验和教训,交流观点和信息。我们确实有很多共同追求和愿景。

Z čínského odkazu se u nás ujala především tradiční medicína. Jak ji vnímáte, co byste nám doporučil?

在中国文化中,我们对中医很感兴趣。您如何看待中医,有什么向我们推荐的?

Především chci zdůraznit, že 5000 let historie existence už je dost silný důkaz nepostradatelnosti TCM. Naši lékaři v 21. století stále praktikují TCM, která se také časem zdokonaluje. Mnoho našich lékařů působí na celém světě jako špičkoví odborníci. a mnoho se jich věnuje výzkumu metod, technologií, produktů TCM. Světová zdraotnická organizace WHO doporučila maximálně využívat tisíciletých znalostí a zkušeností národních kulturních okruhů. Lidé v krajině, kde žijí, dokáží nejlépe prospívat vlastnímu zdraví. To, co jsme po pět tisíc let shromažďovali v číně, je obrovská hodnota empirická. Teď v tomto tisíciletí musíme využít dokonalých vědeckých a výzkumných možností, abychom dále mohli rozšiřovat a rozvíjet TCM k prospěchu zdraví co nejvíce lidí. 

首先我想强调,中医存在了五千年,这一事实本身就说明它一定有其独到之处。21世纪的医生仍在实践中使用中医,中医本身也在与时俱进。许多中国医生作为顶尖专家在世界各地工作,其中很多人都研究传统中医疗法、技术和产品。世界卫生组织推荐对各民族文化几千年来形成的知识和经验加以最大限度的利用。每个国家的人民都能找到加强自身健康的最佳方式。在21世纪,我们要利用好发达的科技和研究手段,更好地弘扬中医,发展中医,使之为更多人的健康服务。

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *