TCM v parlamentu: Úspěšný postup do dalšího kola

Výbor pro zdravotnictví včera významně posunul téma, které se už hodně dlouho legislativně diskutuje. Návrh novely zákona o nelékařských zdravotnických povoláních byl doporučen ke schválení. Tou významnou změnou je stanovení dvou nových odborností: Terapeut TCM (předpoklad tříletého bakalářského studia), nebo Specialista TCM (pětileté magisterské).

Co bylo na jednání výboru, který řídil předseda prof. Rostislav Vyzula, sympatické: Převážná část poslanců hledala pozitiva zavedení oboru TCM (znali jich dost!), výstup ministra Miloslava Ludvíka nebyl politickou mlhou, ale naprosto konkrétní řečí, a obsah většiny vystoupení měl hlavu a patu. Ministerstvo pro sněmovnu návrh doporučilo. Respekt!

Méně sympatické byly teatrální výlevy a demostrace odporu, ve výjimečných případech až okázalá štítivost, a tu a tam zábavná ideologická pevnost. Snad největším překvapením bylo ale vystoupení poslankyně Markové – rázně žádala přerušení nebo ukončení ve chvíli, kdy se měla vyslovit veřejnost (což je institut sympatický a demokratický). U projednávání předchozích návrhů nikdo nebránil přítomným občanům oslovit jednající poslance, nicméně z důvodů naléhavé potřeby běžet na oběd a ohrožení zdravotního stavu akutní přepracovaností si poslankyně prosadila hlasování o konci debaty, a veřejnost ostrouhala. Naštěstí plamenných obhajob a líčení dramatických osudů prostých občanů, přednášených k ovlivnění poslanců, nebylo třeba. To zásadní a konstruktivní opravdu řekli ministr, předseda výboru a kupodivu další. I s upřímným důrazem na to, co by nikdy nepovolili :).

Nebudeme se pouštět do rozborů a pitvání projevů. Důležité je, že se proces posunul a snad poslanci na své kolegy z výboru při hlasování ve sněmovně dají. Jak známo, ve zdravotnictví je nejdůležitější prevence. V tomto případě je to prevence jakési prohibitizace, zamezení vzniku šedé zóny a černého trhu v oboru TCM. Je jistě lepší dostat garantovanou kvalitu, odbornost, vzdělání, produkty pod kontrolu, než honit podloudníky či likvidovat následky jejich činnosti. To víme už z Chicaga 20. let.

Cílem aktuálním je dostat do hry terapeuty vzdělané a odpovědné, dát možnost i lékařům získat další specializaci, regulérní a použitelnou, připravit kontrolní nástroje a zajistit kompatibilitu s celým systémem zdravotnictví. To je  projekt na pár let.

Ale už začal.

Ještě poznámku: Padl v rozpravě řečnický dotaz, kdo to vlastně bude učit, co s dalšími obory vysokoškolské úrovně ve zdravotnictví, a zda to má vůbec smysl. No, zkusme to z druhé strany: Častým bodem volebních programů je “vzdělaná společnost”. Ano, podpořme tedy vzdělání i v tomto oboru. Umožněme dočasné působení čínských lékařů a expertů, jsou na vysoké mezinárodní úrovni i v klasické medicíně. Mohou být výměnné kurzy a semináře na univerzitách TCM i mimo Šanghaj a Peking, investiční nabídky už zažily ze strany čínských provincií všechny kraje.

A pozor, volební manažeři: Velmi častým častým tématem volebních progamů je zdraví obyvatel. TCM nabízí prevenci i podporu klasické léčby, zmírnění potíží stáří i prodloužení věku s vyšší kvalitou života. Možná díky výrazně nižším nákladům zbude víc peněz na klasické obory, anebo přibude odjinud. Kontrola kvality? Podloudníci zmizí a ruka či oko trhu budou bdít nad tím, aby si lidi byli jisti, že produkty jsou kvalitní a bezpečné. A Ministerstvo financí, EET a SÚKL. Pomoci může i Komora TCM, pokud ji ministerstvo už konečně shledá partnerství hodným.

A moc “študovanejch” ve zdravotnictví? Někdy to tak vypadá, že je vám žinantní žádat sestru s dvěma tituly, aby vám podala mísu. Na to si zvykneme. Přiznejme si, že počítat studijní obory třeba v humanitnách vědách, všelijaké etnisty, politologické komisaře, eviromentalisty a genderist(k)y, je taky někdy zarážející. Ale z těch aspoň třeba budou třeba vděční klienti TCM.

Tak jedeme dál.