TCM – snadný terč pro angažované mediální střelce?

Přibývají texty odpůrců a “kritiků” TCM, respektive zavádění těchto metod a technologií do systému zdravotnictví. A také přibývá sofistikovanějších formulací, které mají za cíl již nejen znectít tento obor, ale udělat blbce z těch, kdo metodám věří, včetně těch, kterým evidentně pomohly, a/nebo alespoň znevážit studium a kvalitu vzdělání čínských lékařů, nebo jinde vzdělaných odborníků. A také jaksi předem vystrašit případné pacienty, kteří by mohli v těchto metodách hledat cestu k úlevě, uzdravení a pomoci.

Inu, každý podle svého gusta.

Obzvlášť zarážející byl nedávno vášnivý příspěvek komentátora Petra Holuba. Úpěnlivé varování nad tím, že na šarlatánské, nevědecké metody bude ze zdravotních pojišťoven odtékat neuvěřitelné množství peněz a řada potřebných bude tak ohrožena na životě… No. Většinou velmi kvalitní práce renomovaného novináře by se možná mohla zaměřit na podzemní řeky externích dodavatelských služeb pro nemocnice, nebo spolupráci moderních evropských lékařů s farmafirmami a zdravotními pojišťovnami na předepisování poctivých evropských, vědecky ověřených a  kontrolovaných, za úplatu předepisovaných medikamentů, nebo podivné nákupy zřejmě pozlacených přístrojů… To by docela mohlo být téma, ne? Nebo je pro investigativce, mediální střelce a kritiky neatraktivní, nepohodlné, nebezpečné? Však chápeme, třeba podle příkladu jiného apologeta materiálních věd, Leoše Kyši, že je snadné a bezpečné samolibě z výšin sisyfovských skleníkových akademiků, k nimž si na Parnas přidáme židličku,  ukazovat: Hle, heretik!

Ale nechme špičkování a hledejme raději řešení, přínosné pro všechny.

Úvaha: Podobně jako uvažované nominální pojištění může instituce nebo stát, pokud se budou cítit takto ohrožené, nabídnout variantu produktu. Část pojistné částky na TCM, nebo volba – zdravotní pojištění, kde se dobrovolně zřekne klient běžně poskytované péče a vybere si pouze TCM.

Komerční připojištění. V cizině již běžné, i pro TCM, homeopatii a podobně.

Přímá platba – proč ne, copak je to v našem zdravotnictví něco neobvyklého? (Už teď se za poskytování TCM platí, jen pořádně nikdo neví, jak a kolik. Podpořme profesora Vyzulu v záměru chránit pacienty, a taky jejich peníze).

Zdravotní pojištění je povinná zdravotní daň, kterou platíme celý život všichni. Čerpá ji jen menší část platících, ti šťastnější jsou zdraví, nebo brzy umřou. Hospodaření zdravotních pojišťoven je kapitola sama pro sebe. Pro kritiky číského medicínského školství a zdravotní péče (aniž by se obtěžovali blíže se s reálnou situací a úrovní seznámit) snadný a trochu módní terč? Možná, v každém případě přistup neprofesionální a jak bych to řekl… nájemný? Snad ne.

Možná by stačilo věnovat více času a odborných aktivit porovnáváním úspěšně ošetřených pacientů v definovaných diagnózách nebo konkrétních zdravotních problémech. Tak, jako se to děje ve FN Hradec Králové. Místo energie vyplýtvané na pomluvy a napadání zadaných cílů soustředit pozornost odborníků na vyhodnocení tvrdých dat – pacient s Dg XXX, doba péče 12-34, objektivní hodnoty, subjektivní stav, laboratorní výsledky, CT, RTG… Sledované a ověřené účinky, ověřený a prokázaný placebo efekt, laboratorními rozbory prokázané reakce na herbální produkty, sledování alergických reakcí, stanovování kontraindikace, návratnost potíží, recidiva. Docela slušný vědecký projekt, třeba studentský. Dotační. Eurounijní.

Pokud má ČLK a další ctihodné instituce z čehokoli obavy, tak může třeba vědeckou komisi pověřit vypracováním takového projektu, a zahrnout do výzkumu všechno, co  by protivníci rádi o TCM v tvrdých datech a důkazech věděli. Pokud nebude možné údaje získat, neboť neexistují, je třeba jednat. Pokud budou účinky TCM ověřeny a potvrzeny je třeba… Co, omluvit se? Ale ne, taky jednat. Právě tady se mohou poměřit autority, metodologie, vědecké postupy, porovnat data a vyhodnotit výsledky. Metodami moderní evropské medicíny, zkušenostmi a nástroji ze strany vědců a odborníků, absolvovavších zdejší školní ústavy. Za přímého dohledu zdejších kritizujících a nevěřících kapacit. A s dobrou mediální podporou.

A pak se dohadujme.

 

Autor: Jan Hovorka