TCM: Poslanec za ANO profesor MUDr. Rostislav Vyzula podpořil potřebné úpravy zákona č. 96/2004 Sb., nadchází nová etapa?

Ve sněmovně se konečně dostalo odpovídající pozornosti legislativním změnám, které by měly usnadnit působení terapeutů a specialistů TCM. Nesporné a přesvědčivé výsledky, které den před tímto zasedáním sněmovny prezentovaly špičky vědeckého světa na konferenci (informovali jsme), a přednášky osobností z institucí, které se na vysoké vědecké úrovni věnují výzkumu a aplikaci TCM, inspirovaly i předsedu Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k podpoře pozměňovacího návrhu, týkajícího se zákona č. 96/2004 Sb. (měl by přijít na pořad v březnu). Přinášíme část z jeho vystoupení při druhém čtení:

(… ) A teď prosím mi dovolte, abych se věnoval krátce jen svému pozměňovacímu návrhu, ve kterém v podstatě navazuji na včerejší naprosto excelentní seminář, který proběhl zde ve Sněmovně v místnosti číslo 205, Sněmovní 1, a týkal se tradiční čínské medicíny. Nemůžeme zavírat oči před tím, že tradiční čínská medicína zde neexistuje. Naopak. Všichni dobře víme, že v naší republice funguje celá řada těchto odborníků nebo kvaziodborníků, nejsou nikde nijak zařazeni, nevíme o jejich kvalitě a lidé, kteří se včera zúčastnili jako spíkři tohoto semináře, což byli přední profesoři z univerzit, jako je univerzita Yale nebo Cambridge nebo Gustave Roussy – ústav z Paříže, tak tito především všichni unisono se kloní a zdůrazňují, že je důležitá kvalita.

Oni sami nechtějí, aby tento obor byl zprofanován tím, že celá řada tzv. odborníků se tomuto bude věnovat. Proto jsem si dovolil po dohodě s ministerstvem představit zde pozměňovací návrh, ke kterému se později přihlásím, a který zcela jasně říká transparentně, co to bude tzv. terapeut tradiční čínské medicíny anebo specialista tradiční čínské medicíny.

Zcela jasně říká, o jaký rozsah studia by se mělo jednat i když ty podrobnosti potom budou ještě pochopitelně doplněny prováděcí vyhláškou. Navržená ustanovení jsou předkládaná s cílem jednoznačně a transparentně regulovat oblast vzdělávání pro tradiční čínskou medicínu. V současné době působí na území České republiky velké množství subjektů, které o sobě tvrdí, že provozují tradiční čínskou medicínu, ale není možné jednoznačně ověřit jejich vzdělání a rozsah a kvalitu nabízené péče.

V této souvislosti je také nezbytné zdůraznit obrovský zájem odborné i široké veřejnosti o tradiční čínskou medicínu. Tento zájem ještě vygradoval udělením Nobelovy ceny za medicínu a fyziologii v roce 2015 čínské vědkyni Thu jojou, která v 70. letech objevila dodnes nejúčinnější lék proti malárii nazývaný Artemisinin. Při výzkumu přitom vyšla ze starých čínských herbalistických textů.

Proto přicházím s jednoznačnou právní regulací, která umožní vzdělávat zdravotnické pracovníky v oblasti tradiční čínské medicíny, a to ať už stávající zdravotníky, kteří si tím budou moci doplnit nebo rozšířit své vzdělání a tím i možnost svého uplatnění, tak také nové pracovníky, kteří mají zájem právě o tuto oblast medicíny.

Já myslím, že takhle to k vysvětlení aspoň stačí. Myslím, že je jasné, že chceme udělat jasno i v této trochu tzv. alternativní, pro mnohé mlhavé, medicíně. Nicméně je dobře, abychom se legislativně rovněž srovnali se zemí tak, jak je to na západ od nás.

Děkuji vám za pozornost.

Rostislav Vyzula, poslanec, ANO 2011

Rostislav Vyzula, poslanec, ANO 2011

Zdroj: psp.cz