TCM: Bod 0…? Může buď tát a kvést, nebo mrznout.

Možná, že toto hodnocení není odpovídající. Po novele tak dlouho očekávané téměř všichni zainteresovaní konstatují, že se dostavil paradoxní efekt. Situace a právní kontury jsou zřetelnější, nicméně se tak odkryly všechny vady situace předchozí či dosavadní. A to je vážné zjištění.

Ministerstvo je v současné době poněkud paralyzováno díky obtížnému sestavování vlády. Výsledek jistě ovlivní i možnosti, jakými se bude podpora TCM ubírat dál. Řekněme, že svůj díl (patrně) odcházející vedení odevzdalo, tedy pokud se týče rozvoje TCM. V rámci mezivládních dohod jsme si možná představovali víc, zatím úspěšně funguje ambulance TCM ve FN Hradec Králové, a projekt Kliniky TCM… no, snad se brzy aspoň kopne do země. Ale upřímně, co bychom měli vlastně očekávat a chtít?

Stručně: konstruktivní debatu a konkrétní kroky. Oprostit se od skrývání slabých stránek a problémů, a podpořit racionální řešení. I grandiózní soukromé projekty narazí na legislativní nedostatečnost. Možná to mají někteří projektanti již vyřešené, jsou potom ale dlužni všem to podstatné – seznámit s mechanismem řešení všechny, jichž se to týká. A to jsou jak poskytovatelé péče, lékaři a terapeuti, tak pacienti. Peníze na kliniku jak známo poskytl čínský sponzor, a možná se sám ptá. Od vyhlášení záměru je to už tři roky… Ostatně, více čínských lékařů, přímo působících ve spolupráci s našimi špičkovými lékaři na klinikách a odděleních by neškodilo. A neublížilo. Snad jen někomu (to je jinotaj!). :)

Otevřené jednání, odkryté karty, analýza chyb, návrhy kompatibilních řešení, regulace prostředí, nastavení právních kontur, nástrojů kontroly, modelů vzdělávání, vytvoření relevantních a platných certifikátů – to je situace, která odpovídá volnému trhu s nezbytnými korektivy. Pak může přijít soutěž nabídek, kvality, odbornosti, spolehlivosti, ceny. Ano, někdo může využít výhodu poněkud neférovou – pozici státního úředníka, správce veřejných rozpočtů, statutu Decision Maker kdekoli, či znalost mapy, jak se říkává. To je věcí nejen štěstí, být v pravý čas na pravém místě, ale i charakteru a profesionality. Ruka trhu, jejíž tep zneklidní, to jistě vyřeší, nejsme soudci.

Podmínky by měli mít jasné především lékaři, schopní nejen praktikovat, ale klidně i zprostředkovat pro své pracoviště schopné terapeuty TCM. A samozřejmě ti, kteří v minulých letech důvěřivě vystudovali soukromé kurzy a neakreditované školy, a dnes jsou bezradní. Oprávněně, jen těžko se najde někdo, kdo jim pomůže. Prostě oprávnění poskytovat zdravotní péči odpovídající příslušným předpisům většinou nemají, a tečka.

Dá se najít cesta z tohoto začarovaného kruhu? Ano. Tak jako TCM, tak ani systém není záhadná čarodějná nebo tajemná disciplína či matrix. Nemocnice si mohou nechat vypracovat či předložit modely, outsourcovat službu, kterou samy vykonávají s rizikem porušení předpisů. Ministerstvo by mělo soustřeďovat podklady a analýzy k argumentaci, proč to vlastně dělá. A současně otevírat odbornou debatu s čínskými lékaři, nemocnicemi, univerzitami a výzkumnými ústavy TCM. Oni totiž mohou už teď dát ty kýžené Evidence Based Studies, informace, podklady, argumenty, zkušenosti a tvrdá data. Ale i experty a poradce, lektory a učitele, nemluvě o zkušených prakticích.

Až pomine poněkud xenofobní či konkurenčně hamižnoidní vlnka, možná se toho dočkáme, nostrifikace titulů a modelů mezinárodní vědecké spolupráce, tak samozřejmé jinde ve světě. Nastane tu běžné prostředí, konkurence kvality a znalostí, umu, přístupu. Vytvářené a kultivované komunikací na odpovídající profesionální úrovni, s konzistentním a vědoucím úhlem pohledu, ne jen pokřikujícím hanlivé odsudky nebo hladově naskakující na rádoby senzační témata. Možná to někomu vyhovovat nebude, ale nešť. Ono se to v příběhu TCM vyřeší.

Děje se tak už tisíce let.

 

P. S.

Výše zmíněné úvahy a zkušenosti vycházejí z naší denní komunikace s nemocnicemi, lékaři, terapeuty, ministerstvy, krajskými úřady, zákonodárci, státními úředníky i pacienty. Jako Nadační fond na podporu TCM a alternativ plníme to, co máme v záměru. Informačně nejbohatší platforma na našem webu je z hlediska obsahu jediná v ČR, která poskytuje objektivní a relevantní informace a pomáhá hledat další cesty. Podpořit nás můžete i Vy. Děkujeme!

Číslo účtu nadačního fondu:

8765458001/5500

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *