Štěpán Vyhlídka: Obdivuhodná čínská medicína (dokončení)

3. Co může nabídnout starodávná čínská medicína modernímu světu?

I ve dvacátém století v Číně projevila svou sílu a účinnost v neklidných dobách, kdy byla lidem západní medicína často nedostupná a byli nucení se spoléhat jen na osobnost lékaře, jeho akupunkturní jehly či jen holé, avšak šikovné ruce. Tuto zkoušku čínská medicína prošla se ctí.

stepan vyhlidka portret

Výsledkem byly mnohé přínosné metody, jednoduché na provádění, však o nic méně účinné, které by neměly být zapomenuty a mohli by sloužit dále nám lidem jednadvacátého století, a to zejména v době, kdy jsou přírodní způsoby léčby čím dál tím více populární.

Moderní doba s sebou přináší mnohé výzvy a problémy, s jejichž řešením může čínská medicína v mnohém pomoci.

Dnes je to hlavně léčba pohybového aparátu a bolestivých stavů, ale mohla by si jistě najít cestu i například v očním lékařství, kožním lékařství u poruch imunity a dalších. Dělají se studie ne léčbu vedlejších příznaků u rakoviny apod. Mnohé z metod tčm lze s úspěchem využít při léčbě chronických a psychosomatických onemocnění, léčba může být levnější efektivnější a účinnější než s využitím prostředků západní medicíny, což v mnohém jistě ocení především pacient, ale i jeho zdravotní pojišťovna. Víme také, že stimulace některých bodů může zachránit život při první pomoci.

Kromě toho by čínská medicína mohla pomoci najít odpověď na hledání nových způsobů léčby u mnohých onemocnění například zkoumáním léčby???? nemocí.

Čínští mudrci dávnověku hledali způsob, jak se ve zdraví dožít vysokého věku a třeba říci, že mnohým z nich se to podařilo (např. zmiňovaný Sun Simiao). Kromě zdravého životního stylu učili také mnohé znalosti o kosmetice a svěžím vzhledu. Dnes se lidé v kosmetických salonech pokouší o totéž a mnohdy mnohem nezdravější cestou (např. zkrášlujících plastických operací).

Přitom čínská medicína nás již tisíce let učí, že toužíme-li po kráse zevnějšku, nejlepší je nastolit harmonii uvnitř. Stav vnitřních orgánů se projevuje na tváři.

Čínská medicína není jen soubor starých poznatků, ale vyvíjí se i nadále. Mnohá moderní pracoviště provádějí své výzkumy, které přinášejí velice pozitivní výsledky. Příkladem může být např. vysoké ocenění lékařky Tu Youyou za objev artemisinu.

4. Čínská medicína překonává hranice času i prostoru

Vzácné učení je třeba předávat dál. Čínská medicína je založena na osobních zkušenostech a říká se, že čím je lékař starší, tím je vzácnější. Osobní zkušenosti je velmi důležité předávat osobně a dělo se tak tradičním způsobem v rámci vztahu mistr-učedník. Tento vztah je při výuce velmi užitečný a do určité míry nezastupitelný. Čínská vláda si je vědoma tohoto jevu a vyhlásila a dohlíží nad generací zvolených mistrů (guoyi dashi), kteří jsou pečlivě vybráni, a dohlíží na jejich své osobní žáky. Mezi tyto státem uznané mistry patří např. Chen Xinnong či nedávno zesnulý He Puren.

O rozvoj čínské medicíny se v Číně stará Čínský státní úřad pro tradiční čínskou medicínu příslušející pod úřad Komise pro zdravotnictví a plánování rodin, obdobu českého ministerstva zdravotnictví. Světově pak v mnohém pomáhá WHO.

Dnes je Čínská medicína se v současné době dostává i za hranice, a její zahraniční rozvoj je jednou z priorit v rámci politiky Nové hedvábné stezky. Díky otevřené politice Číny se čínská medicína začíná na oficiální úrovni rozvíjet i v České republice.

4. Čínská medicína v České republice

Čínská medicína má v českých zemích mnoho příznivců, své kořeny a historii, ač poměrně mladou. Z počátku byla známá především akupunktura a to zejména jako doplněk běžné lékařské praxe. Provozovali jí především lékaři jednotlivci, kteří se ji naučili při svých cestách Číně Koreji či Japonsku a zkušenosti předávali dále (např. MUDr. Vymazal, MUDr. Hovorka a další). Byla a doposud oficiálně zůstává vymezená pouze pro absolventy lékařského vzdělání západního typu, kteří jsou vyučováni v kurzech postgraduálního vzdělání pod patronací Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Katedry akupunktury a tradiční medicíny.

V devadesátých letech byla především z iniciativy MUDr. Ludmily Bendové založena Československá sinobiologická společnost (inspirovaná pařížskou školou čínské medicíny), která podobně jako společnost TCM Bohemia založená MUDr. Jozefem Luckým mají ambice poskytovat několikaleté komplexní vzdělání v čínské medicíně všem zájemcům.

V roce 2011 byla také založena Komora Tradiční čínské medicíny, která ač nepůsobí na oficiální úrovni v jakékoliv struktuře Ministerstva zdravotnictví, volně sdružuje praktiky a zájemce o čínskou medicínu na základě dobrovolného členství, dbá o jejich odborné znalosti a poskytuje informace široké veřejnosti.

Zájemci o tradiční čínskou medicínu mají díky vynikající tradici československé sinologie, učebního studijního oboru na Karlově Univerzitě, možnost poučit se z jednak mnohých původních překladů klasických čínských děl do českého jazyka (většina základních filozofických děl jako např. Kniha proměn, Daodejing, Hovory atd.) a jednak díky práci sinologa Vladimíra Anda jsou jim k dispozici díla jako pětisvazková Klasická čínská medicína, zahrnující kompletně teorie čínské medicíny prostřednictvím přímých překladů, či rozsáhlé encyklopedické dílo Farmakologie klasické čínské medicíny a řada dalších.

V současné době se čínská medicína v České republice dostává do nové etapy vývoje. Kromě výše zmíněných institucí a organizací bylo za účasti nejvyšší představitel u Ministerstva zdravotnictví obou zemí založeno centrum tradiční čínské medicíny pod Fakultní nemocnicí v Hradci Králové. Tato iniciativa vykročila směrem oficiální postavení čínské medicíny. Česká veřejnost větší dostupnost čínské medicíny vítá a lidé mají velký zájem.

Na základě vynikajících mezinárodních vztahů mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou je situace rozvoje čínské medicíny velmi příznivá a Česká republika si v tomto směru klade vysoké cíle do budoucna. Snaží se překonat legislativní bariéry a vyřešit např. statut lékařů tradiční čínské medicíny, zajistit úhradu terapie čínské medicíny zdravotními pojišťovnami a díky významné spolupráci Státního ústavu pro kontrolu léčiv hledat způsob jak usnadnit dostupnost tradičních čínských léčivých přípravků, což jsou všechno ve většině neasijských zemí velmi nelehké úkoly. Díky umístění centra tradiční čínské medicíny na půdě fakultního pracoviště bude také jistě docházet ke sbližování čínské a západní medicíny na poli vědy v rámci výzkumných projektů a zajistí to i dobré zázemí pro studenty tohoto oboru. Česká republika by se chtěla stát významným evropským centrem pro tradiční čínskou medicínu a do budoucna i centrem akreditovaným WHO a přispět tak ke zvýšení kreditu čínské medicíny a umožnit poskytování péče pacientům a pozornosti studentům na té nejvyšší možné úrovni.

5. Pomocník pro 21. století

Čínská medicína si našla přes propast tisíciletí cestu až k nám do moderní doby. Vznikl svébytný a teoreticky kompaktní a ucelený systém, disciplína, jež je unikátní, obdivuhodná, se starší tradicí než medicína konvenční (západní). Oba systémy rozděluje bariéra rozdílných pojmů a uvažování, mohou se však navzájem velmi obohatit, překonat překážku, která je odděluje, a měly by spojit své síly s jediným cílem pomoci pacientovi.

Jednadvacáté století je plné moderních technologií a kybernetiky a pro čtvrt milimetru tenkou akupunkturní jehličku a lékořicový odvar tradiční čínské medicíny jednoznačně výzvou, čínská medicína bude však o své místo na slunci bojovat prostředkem, který používá po tisíciletí od samého počátku, bude se znovu a znovu jemně pokoušet obnovit harmonii a možná to je věc, kterou dnešní svět potřebujeme ze všeho nejvíce.

(Z publikace Tradiční čínská medicína, vyd. Smíšená česko-čínská komora vzájemné spolupráce a FN Hradec Králové, 2016)

Publikováno se svolením vydavatele

tcmlogo