Research Institute of TCM & Beijing TCM Hospital: Absolventi kurzu metod a technologií TCM dostali certifikáty. Co dál?

Kurz využití technologií a metod TCM, pořádaný pro české zájemce Výzkumným institutem TCM a nemocnicí Beijing Hospital of TCM v Pekingu, skončil. Zástupci pořadatele a organizátorů (Ministerstva obchodu ČLR, Research Institute a Beijing Hospital of TCM) předali absolventům, v tomto kurzu výhradně z ČR, certifikáty.

Pro debatu, probíhající v těchto týdnech napříč českým zdravotnictvím, je tato akce zajímavým podnětem, a to hned z několika důvodů.

Projekt kurzů metod a technologie TCM probíhá v Pekingu už několik let. Pořádá jej Ministerstvo obchodu ČLR, a zasvěcení vědí, že akce pořádané nejvyššími institucemi celého státu (nikoli tedy provincií, což se často zaměňuje), mají nesmírně vysokou relevanci. Pokud tedy organizátor nabídne jinému státu naplnění kurzu, platí veškeré náklady, výuku a training svěří špičkovým, mezinárodně respektovaným odborníkům na úrovni profesorů, jde o nesporně vysokou úroveň mezistátní (odborné) komunikace. Velmi vděčně přijímali možnost studia v Číně hlavně studenti z třetích zemí, Mongolska, Laosu, Srí Lanky, Somálska a dalších, v souběžném kurzu. Je známo, že méně dostupná péče v rozvojových zemích bývá úspěšně doplněna právě TCM, nebo místními tradičními metodami. Podle statistik WHO je na lokální metody přírodní péče odkázáno až 80% obyvatel planety. Být vybrán pro tento kurz je pro stát i účastníka pocta.

Odezva z české strany? A dá se vůbec čekat?

Partnerem organizátora, čínského Ministerstva obchodu, by měl být vlastně kdo? České MO asi ne. Resort zdravotnictví…? No, kromě tiché tolerance je zatím úspěchem posun schválení kategorie nelékařských pracovníků v oboru TCM v novele zákona 96. Pan ministr fůru jiné práce – opakovat dokola, že Česko-čínské centrum TCM ve FN Hradec Králové FAKT má výsledky, které stojí za inspiraci, že v zahraničí je řada metod a produktů prostě ověřená a hlavně vědecky zkoumaná, že TCM se zabývají profesoři na nejprestižnějších univerzitách světa a produkty i metody jsou tisíce let odkoušené, moderně zkoumané, výrazně levnější, dostupnější, moderní léčbu efektivně podporující… a proti sobě ryk rigidní lékařské komory. Ta si pro jistotu důkladnější studium TCM a jiných metod rovnou interně zakázala, aby v odporu zřejmě nechabla.

Co tedy poznamenáváme:

Na další kurz by jistě mělo jet víc lékařů, ale v tom zakopaný pes není. Letos byl výběr adeptů trochu uspěchaný, nedostatek času a nejasné uvádění motivačních důvodů umožnilo někomu pojmout nákladnou stáž jako zkušenost, od které se odpíchne pro další praxi (kromě lékařů taky mladí sinologové, terapeuti a praktici blízkých oborů) nebo chlastací výlet. Je ale věcí každého, jak reprezentuje sebe nebo stát, který jej vyslal na pozvání státu jiného.

Pak je tu kardinální otázka, co tedy dál.

Pokud dostaneme další nabídku, kterou tlumoční zpravidla Zastupitelský úřad ČLR osloveným subjektům, zabývejme se víc než úsilím dopřát si zdarma dovolenou v Číně otázkou, co bude dál po návratu – s nabytými vědomostmi, možností jejich užití, atd. Dál už by to nemělo být jen na náhodě. Pokud byla investice do odbornosti někomu adresována, měl by ji využít a zmnožit. Výběr adresátů by měl být uvážlivější. K umění léčby patří kromě získané odbornosti kázeň, vnitřní čistota, jistý smysl pro psychologicky odpovídající, či duchovní přístup, empatie… ba i slušné vychování. Profesionál to má v sobě a umí předat získané hodnoty dál, prostě lépe a efektivněji léčí.

Nadační fond na podporu TCM a alternativ získal během této mise nejen další znalosti a orientaci v odborné části na nejvyšší úrovni. Oslovila nás řada zajímavých partnerů se zájmem o další aktivní spolupráci. Přijali jsme nabídku členství ve Světové federaci asociací TCM. Poskytli řadu rozhovorů a dalších materiálů celostátním médiím v Číně, předjednali přípravu společných mezinárodních projektů, koprodukčních, podporu výměnných a dalších.

Rádi předložíme zájemcům další informace a hlavně naši představu, kdo a proč by se měl dalšího kurzu účastnit, rádi poskytneme přípravnou konzultaci, připravíme návazné modely rozvoje a případné podpory praxí po návratu. Bez toho to nepůjde.

Díky dlouhodobému působení v pozici mediátora, se zkušenostmi velmi pozitivními i velmi negativními, můžeme všechny ujistit, že jako neziskovka a nevládní organizace na nikom neparazitujeme a nikdo (si) nás neplatí. V této oblasti máme znalosti, vlastní média, projekty a nástroje pro komunikaci s veřejností. K té totiž vše směřuje. Tvoří ji klienti a pacienti, kteří lékařům a praktikům nejen platí za profesionální úkony, ale dávají jim důvěru. Pokud se podaří propojit konečně hlavní “uzly” systému implementace TCM jako podpůrné složky národního zdravotnictví – Ministerstvo zdravotnictví, ČLSJEP/Lékařskou společnost akupunkturistickou i se slovenskou sekcí, ČLK, SÚKL a Komoru TCM (nebo podobný relevantní orgán), mohou se problémy řešit, či lépe, přestat vytvářet. Najít společný zájem není tak složité – je jím totiž, ač se to často nezdá, prevence a zdravotní péče, tedy kondice daňových poplatníků a klientů. Jsme jimi všichni, připomínáme.

Možná by mohlo být, také speciálně pro Čechy, přidáno pár hodin výuky respektu k odbornosti a profesní zdatnosti zahraničních kolegů, vděku za zdarma poskytované hodnoty a férového přijetí i ryze komerčních nabídek v oblasti zdravotní péče.

Všimli jsme si, že tohle v Číně už vědí, umějí a mohou poskytnout. Získali jsme řadu inspirací, informací a kontaktů, které mohou pomoci praxi TCM u nás podpořit. Nabídneme je dál. Kdo chce, ať se přihlásí.

Jan Hovorka

zakladatel a člen správní rady 

Nadační fond na podporu TCM a alternativ