Nadační fond na podporu TCM a alternativ: Mise a úspěch v Ústí nad Labem

Co je měřítkem úspěchu? V našem případě návštěva semináře v sobotu uprostřed víkendu po státním svátku (v pátek), a zvyšující se zájem o další akce nadačního fondu a TCM Revue. Tak tomu bylo i dnes v budově Krajského úřadu Usteckého kraje. Po ukončení výstavy v atriu Masarykovy nemocnice se tam expozice TCM přestěhovala, bude k vidění do konce roku a přístupná pro laickou i odbornou veřejnost, včetně lékařů a zdravotníků Krajské zdravotní, a.s., která poskytla prostor pro první část projektu.

Účasti na semináři přítomní lékaři, terapeuti u zájemci rozhodně nelitovali. Sinolog a terapeut Mgr. Štěpán Vyhlídka, také autor výstavy, poskytl ucelený, stručný a kompetentní vhled do historie, moderních souvislostí a vnímání TCM jako souboru metod, které jsou po tisíce let využívány. Jen poznamenáme, že v jeho přednášce vyniklo konstatování, že leckdy současná nedorozumění nebo dokonce animozity pramení pouze z rozdílného chápání nebo výkladu slov a pojmů.

MUDr. Karlína Bílková je lékařka-sportovní a rehabilitační specialistka, která se stará o atletickou reprezentaci ČR a kromě standardní medicíny využívá i svých praktických a ověřených zkušeností s metodami a technologiemi TCM. Pro ústeckou nemocnici je to atraktivní v souvislosti s budoucností oddělení, která budou stále více specializována třeba na sportovní a rehabilitační medicínu.

Pod záštitou náměstka hejtmana Dr. Stanislava Rybáka jsme v Ústí nad Labem pokročili o notný  kousek dál. Ověřili jsme si, že otevřená komunikace a jasně dané cíle jsou, pokud v průběhu projektu všichni drží slovo a záměr, základem výše zmíněného úspěch a zdaru celé akce.

Určitě nejsme v UL naposledy, zájem o TCM je nesporný. Možná najdeme jako nezávislý a neziskový subjekt, nadační fond, model vhodný pro všechny, kdo se na projektu podíleli. Tak, aby lékaři mohli při dodržení legislativy pomoc doplňkovými metodami poskytnout pacientům odpovídající a ještě účinnější pomoc, aby se víc lidí naučilo TCM správně vnímat, ordinovat, využívat, abychom mohli nabídnout výuku a kurzy pro ty, kdo se TCM chtějí zabývat pro rekreační, regenerační nebo rekondiční aktivity.

Aby se toto podařilo a dařilo, můžete podpořit i vy, pokud se chcete na rozvoji TCM u nás podílet – i jako pacienti, kteří budou vědět, že  v případě potřeby mohou navštívit lékaře a apecialisty, spolupracující v našem projektu.

Nadační fond na podporu Tradiční čínské medicíny a alternativ

Číslo účtu 8765458001/5500