MUDr. Ludmila Bendová: Kongres v Krakově 14. – 16. 10. 2016  Bartosz Chmielnicki

Kongress Krakow logo_kolorowe-BEZ_LITER

Další ze zajímavých přednášejících na kongrese v Krakově je Bartosz Chmielnicki, což je fenomén čínské medicíny v Polsku a charismatický přednášející i praktik akupunktury. Již léta se zabývá unikátním projektem zobrazování akupunkturních drah jako stezek na kopcích a horách, včetně malování zastávek na těchto stezkách, kterými jsou akupunkturní body.

Využívá tak rozsáhlé škály symbolů čínské kultury, které mají bezprostřední vztah k názvům akupunkturních bodů i jejich funkcím. 1.škola čínské medicíny v Praze byla první organizací, kde MUDr Chmielnicki svůj cyklus obrázků drah a akupunkturních bodů přednášel a jeho práce se zde setkala s velkým nadšením a podporou.

Přestože na kongrese v Krakově se bude jeho přednáška zabývat léčbou dráždivého tračníku a studenti v Čechách a na Slovensku jej znají i jako poutavého učitele akupunktury je třeba podpořit i přípravu půvabné publikace knihy obrazů krajin meridiánů a bodů v akupunktuře, která je neuvěřitelně malebným způsobem pojata a v dohledné době půjde do tisku.

Zájemci mají možnost malé ochutnávky obrázků v příloze, z nichž jeden se týká bodu KI 9 – Zhubin v překladu čínský název znamená „dům pro hosty“. Toto je totiž bod jenž údajně používali lékaři čínských císařů na ochranu před přenosem dědičných chorob z matky na dítě. Je to bod jenž se má napichovat alespoň 1x v každém trimestru gravidity neboť je to bod štěrbiny mimořádné dráhy yinweimai – jinové pojivové dráhy s výborným účinkem na vyživení plodu. Slibovaná kniha o akupunkturních drahách a bodech prostřednictvím obrazů se bude jmenovat : Gates of life, v češtině Brány života a jejími autory jsou : Rani Ayal, Bartosz Chmielnicki, Yair Maimon a měla by vyjít do konce tohoto roku.

Unknown-6

www.tcm-kongres.krakow.pl