MUDr. František Musil: Co má společného tradiční a moderní medicína? Budoucnost (POKRAČOVÁNÍ)

Poskytování péče v podobě metod Tradiční čínské medicíny (TCM), zaváděné v Česku a dalších patnácti zemích Střední a Východní Evropy na základě mezivládních dohod, vyvolává u nás různé reakce. Naděje a splněné cíle střídají námitky a mírně řečeno odmítání. Jednoznačným argumentem pro obě strany nejen odborných diskutérů budou výsledky. Tak se i my soustřeďujeme na jejich sledování a publikaci. První ambulantní pracoviště zahájilo před několika měsíci činnost ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, kde je dojednána i velká čínská investice – stavba kliniky TCM. Prvním lékařem, který může podat objektivní, aktuální a odborné informace o tom, jak začíná fungovat model zavádění metod TCM do našeho systému zdravotní péče, je MUDr. František Musil, Ph.D., vedoucí lékař ambulance TCM a současně vedoucí Česko-čínského centra TCM ve FN Hradec Králové.

 (POKRAČOVÁNÍ)

TonRenTang 239.jpg Musil

V čem vidíte výhody z hlediska poskytování léčebné péče v Číně a u nás? Je to vůbec srovnatelné, nebo v lepším případě k nám nebo jinam mimo Čínu přenosné, vhodné k nějaké formě sdílení?

Během praxe internisty jsem prošel specializacemi metabolismu, léčebné výživy, diabetologie a nefrologie a potkal řadu pacientů s chronickými onemocněními, kterým západní medicína nebyla schopná pomoci.

Čínský lékař je velmi blízký českému lékaři. Oba jsou materialisticky založení pragmatici. V řadě aspektů se od čínských lékařů můžeme přiučit. Například v oblasti základní slušnosti, kterou mají Číňané kulturně danou. Nenajdete u nich netaktnost a neurvalost, které můžeme občas pozorovat u českých lékařů.

Existují jednoznačně přesvědčivé zdroje a vyhodnocení účinnosti TCM, nebo jednotlivých metod, které mohou obstát v diskuzi o vědecké hodnotě aplikovaných postupů?

Spolehlivých zdrojů je celá řada. Výzkum v oblasti tradiční čínské medicíny zastřešuje Evropská společnost pro tradiční čínskou medicínu – ETCMA (http://www.etcma.org). ETCMA každoročně spoluorganizuje spoustu mezinárodních vědeckých sympozií a kongresů v oblasti tradiční čínské medicíny.

Máme se zabývat varováními, že ten, kdo praktikuje TCM, ohrožuje pacienta, dokonce údajně na životě?

V tomto ohledu je nutný aktivní přístup pacienta. Je důležité si vybrat praktika tradiční čínské medicíny s kvalitním vzděláním, který provozuje svou praxi řádně a dbá na celoživotní vzdělávání.

Máte přehled nebo povědomí o tom, jak a zda je TCM součástí léčebné péče v Německu, Francii, Británii a jiných evropských zemích, a třeba v USA?

Tradiční čínská medicína je v západním světě zcela běžnou a užitečnou metodou volby léčby pacientů. Toto také zdůrazňuje Strategie WHO (WHO traditional medicine strategy: 2014–2023), která shrnuje globální růst významu tradiční a komplementární medicíny, stanovuje priority dalšího rozvoje a nabádá vlády členských států k začleňování tradiční a komplementární medicíny do systémů péče o zdraví. Dokument, který obsahuje strategii WHO, byl sestaven skupinou expertů v čele s Margaret Chan, generální ředitelkou WHO, která v červnu 2015 navštívila Fakultní nemocnici Hradec Králové při příležitosti slavnostního otevření Česko-čínského centra pro výzkum TCM. Při této příležitosti Margaret Chan vyslovila přání, aby se v budoucnu Česko-čínské centrum tradiční čínské medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové ucházelo o udělení statutu WHO spolupracujícího centra tradiční medicíny.

Musíte stále studovat a prohlubovat teoretické znalosti, když vlastně v ambulanci působíte jako řekněme praktický lékař v první linii kontaktu s pacientem, a můžete diagnózu konzultovat hned s čínským doktorem-specialistou?

U každého nově příchozího pacienta je nejprve českým lékařem stanovena vstupní diagnóza. Český lékař sepíše ambulantní zprávu, představí každého pacienta čínskému lékaři a shrne obsah ambulantní zprávy čínskému lékaři. Čínský lékař pak stanoví diagnostický a léčebný závěr z hlediska tradiční čínské medicíny. V našem týmu tedy spolupracujeme velice úzce.

Teoretické znalosti si prohlubuji v rámci kurzů pořádaných Katedrou akupunktury a tradiční medicíny Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze a ve škole tradiční čínské medicíny TCM Lóngmén v Hradci Králové.

Jsou pro vás jednotliví pacienti zdrojem dalších poučení a znalostí, jako dejme tomu kazuistiky, v souhrnu použitelné jako podklady pro studii, pro evidence-based medicínský postup?

Účinnost léčby pacientů pomocí tradiční čínské medicíny samozřejmě průběžně sledujeme a hodnotíme.

K získání důkazů o pozitivním efektu léčby založené na spolupráci moderní západní medicíny a tradiční čínské medicíny provádíme klinické studie doplněné o farmakoekonomickou analýzu léčby pacientů. Při provádění klinických studií v současné době spolupracujeme s neurologickou klinikou a klinikou onkologie a radioterapie FN HK.

Jsou srovnatelní pacienti čeští a čínští? Odlišují se v něčem z hlediska stanovování diagnózy, četnosti chorob, reakcí, rezistence, účinnosti, typu?

Obecně jsou čínští pacienti méně neurotičtí. Nevyžadují velkou osobní zónu a nemají velké nároky na soukromí.

V čem podle vás může být TCM nejpřínosnější – jako prevence, podpora konkrétních onemocnění, součást následné péče, u dětí, seniorů…?

Tradiční čínská medicína je celostní léčebný systém vycházející z moudrosti starověké Číny. Celostní pojetí člověka a důraz na preventivní přístup jsou již desítky let velmi pozitivně přijímány v zemích západního světa.

Jaké oblasti zahrnuje péče v ambulantním centru TCM ve FN Hradec Králové a s jakým (zatím) výsledkem, kde či v jakém typu onemocnění, resp. léčby, jsou pozitivní posuny nejpatrnější? Máte už nějaké relevantní výsledky?

Naše léčebné postupy jsou obecně vhodné pro pacienty s bolestivými stavy a chronickými onemocněními. S výjimkou dětských pacientů, těhotných žen a psychiatrických pacientů je ambulance tradiční čínské medicíny otevřena pro všechny příchozí zájemce. Léčebný efekt je nejrychleji patrný u bolestivých stavů.

Dá se říci, že třeba v určité diagnóze je TCM rozhodně a neoddiskutovatelně účinnější než metoda klasická? Může pomoci tam, kde klasická medicína už končí?

Celostní léčebný systém tradiční čínské medicíny, který klade důraz na preventivní přístup, je obecně nejúčinnější u funkčních poruch organismu, kde ještě nejsou přítomny výrazné strukturální patologické změny. TCM také zdůrazňuje aspekt moudrosti – takzvaného selského rozumu, na který se v současné přetechnizované době často zapomíná.

S jakým největším problémem jste se při provozování léčby v ambulanci TCM ve FN Hradec Králové setkal?

Největším problémem jsou zbytečná byrokratická nařízení a neznalost části odborné veřejnosti.

Aplikujete některé metody u sebe a své rodiny?

Ano. Hlavně akupunkturu a podpůrné podávání bylin.

Měly by podle vás spadat metody TCM, ordinované certifikovanými lékaři, do zdravotního pojištění?

Ano. V západním světě je to zcela běžné.Považujete současnou legislativu v této oblasti za dostačující, nebo byste doporučil nějaké zásadní úpravy, změny a doplnění?

Současná legislativa v oblasti tradiční čínské medicíny buď zcela chybí, nebo je zastaralá.

Myslíte si, že pro některé obory může TCM znamenat ohrožení? Například pro některé specializované medicínské subjekty, výrobce, farmaceutické firmy a podobně? Nebo ohrožení prestiže…

Rozhodně ne. Spíše naopak – naše centrum nyní zápasí s nevědomostí části odborné veřejnosti.

 Autor: Jan Hovorka