MUDr. Dagmar Komárková: Jakákoli metoda, která vede ke zlepšení stavu pacienta, je vítaná

Proces, kterým u nás nyní TCM prochází, potřebuje osobnosti. Výsledky práce jsou jednoznačná argumentace, pokud ve člověku prolne vše, co je jednoznačné, hodnotné, ověřitelné, uvěřitelné, pozitivní a dobré, je to víc než mávání paragrafy. Ideální model osobnosti? Asi absolvent lékařské fakulty, s atestací, studiem či stáží ideálně na některé univerzitě v Číně, a taky (!) na některé na Západě, pár let praxe, hodně načteno, plamen v srdci, vzor v rodině… To není akademická úvaha, jen souhrn atributů, tvořících profil dobrého lékaře-specialisty TCM u nás, teď a tady. Kdo zná MUDr. Dagmar Komárkovou, jistě hned pochopil, že dnes si budeme povídat právě s ní.


Kde jste se setkala s metodami TCM prvně, co vás vedlo k rozhodnutí se na ně zaměřit? Na lékařských fakultách se moc nepřednáší a například vedení ČLK k podporovatelům zrovna nepatří…
K čínské medicíně a vůbec k alternativním metodám léčení mě přivedla moje maminka, která je praktickou lékařkou. Po revoluci se začala aktivně zabývat akupunkturou a homeopatií – a na nás nejbližších dělala své první léčebné pokusy. Na mateřské dovolené jsem pak sama zjistila, že nechci běžné dětské rýmy a teploty řešit chemickými preparáty, a začala jsem hledat jiné cesty.

Myslíte, že by se TCM měli věnovat výhradně lékaři, nebo především lékaři, tam, kde metody zahrnují invazívní péči a jiné zákroky lege artis?
Myslím si, že titul lékaře západní medicíny nezbytně nutný není. Nicméně pro praktikování čínské medicíny by mělo být podmínkou alespoň vzdělání odpovídající bakalářskému studiu ve zdravotnictví.

Novela zákona 96 ustavila dva studijní obory, Terapeut a Specialista TCM, jako nelékařské pracovníky. Myslíte, že je to dobrý krok k řešení složitostí procesu implementace metod a technologií TCM jako podpory léčebné péče?
Pokud tento krok povede ve svém konečném důsledku ke zkvalitnění péče o pacienta v oboru TCM, pak určitě ano.

Poslední dva roky znamenají zvýšení zájmu o TCM. Obor však není ani u nás zcela novinkou. Čemu ten zájem můžeme přičíst? Je to móda, trend, jde o obchodní projekty, nové směry v nadnárodní medicíně…?
Asi kousek ode všeho výše uvedeného. Ale velkou roli hraje růst zájmu pacientů o vlastní zdraví, větší svoboda při rozhodování o možnostech léčby a také povědomí o limitech západní medicíny. Čínská medicína jakožto nejstarší léčebný systém na světě je přeci jen léty víc než prověřená…

Lékaře, kteří se zaměřují na TCM, můžeme rozdělit do dvou skupin. Jedni používají čistě doplňkově metody pro podporu v rámci vlastní specializace, jiní dávají přednost komplexnímu přístupu v diagnóze a léčbě TCM, paralelně nebo přednostně podle čínských lékařských postupů. Kam byste se zařadila? Podstupují vaši klienti i vyšetření nebo léčbu standardními metodami?
Přestože se řadím do druhé skupiny lékařů, neboť ve své praxi uplatňuji diagnostiku i léčbu podle zásad čínské medicíny, vítám, když je každý pacient řádně vyšetřen a v řadě případů i léčen metodami západní medicíny. Kombinace obou přístupů mi zkrátka připadá ideální. V některých situacích se snažím (pokud to diagnóza a stav pacienta umožňují) nahradit nadbytečnou chemickou léčbu šetrnějšími postupy TCM, jinde vnímám čínskou medicínu jako vhodný doplněk medicíny západní.

Máte zkušenosti s tím, jak je praktikována TCM v Evropě a dalších zemích euroatlantického okruhu, ale i třeba Izraele nebo Austrálie?
Studovala jsem čínskou medicínu v Americe a v Irsku, mí učitelé pocházejí z Anglie, Švédska i z Izraele. Ale osobní zkušenost s tím, jak vypadá praxe TCM v zahraničí, nemám.

Máte vyhodnoceno, v jakých diagnózách je TCM nejefektivnější? Jaká je úspěšnost léčby vašich pacientů? Spolupracujete, nebo spolupracovala byste na evidence based studies?
Žádné statistiky si nevedu, ale pacienti přicházejí na naši kliniku s širokým spektrem diagnóz, úspěšnost léčby bych odhadla kolem 70 – 80%. Dobré výsledky máme s problematikou pohybového aparátu, s léčbou alergií, psychických onemocnění, nespavosti, trávicích a endokrinních nemocí, gynekologických poruch včetně léčby neplodnosti… Velmi hezky funguje čínská medicína také u dětí.


Kolik klientů ošetříte za rok?
V Inspiritě ošetříme zhruba 1000 klientů za měsíc.

Model TCM je u nás dnes šířen a aplikován a modelu pěti základních metod. Lze je podle vás kombinovat s dalšími alternativami, pokud použijeme opatrně tento výraz? Například homeopatii, aromaterapii, některé lázeňské procedury a podobně.
Rozhodně ano. Sama ve své praxi využívám metody, které nespadají přímo do systému TCM – úspěšně používám např. Bachovy květové esence, aromatické oleje. V Inspiritě máme fyzioterapii, kraniosakrální terapii, nejrůznější druhy masáží, odborníky na psychosomatiku, viscerální terapii, homeopatii. Jakákoliv metoda, která vede ke zlepšení stavu pacienta, je vítaná.

Které diagnózy TCM zásadně neřeší?
TCM neumí vyléčit genetické vady. V léčbě onkologických onemocnění funguje pouze jako léčba podpůrná, která harmonizuje organismus a zmírňuje vedlejší účinky metod západní medicíny.

Měla by TCM být součástí léčebné péče, aspoň jako možnost výběru na základě doporučení odpovědného lékaře, i v nemocnicích a zdravotnických zařízeních?
Podle mého názoru ano. Vždyť západní i východní medicína mají stejný cíl – uzdravit pacienta. Každá z nich používá jiné postupy a jiné prostředky, každá z nich má své výhody i nevýhody. Připadá mi tedy smysluplné tyto cesty propojit a maximálně využít jejich benefity ku prospěchu pacienta.

Studovala jste TCM v Číně?
Ano, byla jsem opakovaně na stážích v nemocnicích v Pekingu.


Myslíte si, že by tu byl prostor pro více čínských specialistů a lékařů, kteří mají ve studiu a praxi TCM rozhodně nejdelší zkušenost, tradici, praxi?
Čínští specialisté jsou pro praxi TCM v naší zemi přínosem, ale možná spíš formou výuky našich terapeutů nebo supervizí. S českým pacientem se přece jen vždy nejlépe dorozumí český lékař, oba mají stejnou mentalitu a hovoří tímtéž jazykem.

Traduje se, že čínští lékaři TCM mají v oboru zpravidla svého guru, nestora, který je vzdělaný a zkušený a předává své znalosti následníkům. Je někdo takový, pro vás, u nás?
Akupunkturu v podobě, která je mi v současné době blízká, se učím od paní Lorie Eve Dechar z Maine a od pana Jeffrey C.Yuena z New Yorku.

Měli by čeští lékaři se zaměřením a zájmem o TCM více studovat na čínských univerzitách?
Pro naše lékaře je rozhodně velmi přínosná praxe v čínských nemocnicích. Studium na tamních univerzitách podle mého názoru nezbytné není, úroveň vzdělání v oboru TCM na našich školách je s těmi čínskými srovnatelná.

Autor: Jan Hovorka