Mgr. Jiří Habarta: Boj se závislostí je cesta nebezpečnou krajinou. Pomáhá TCM i Qigong

Jiří Habarta, adiktolog


Kdo se v životě setkal s příběhem závislosti, ví dobře, jak těžké je vydat se zpět, jak těžkou cestou z problémů musí pak oběť projít. Zničené vztahy, rodiny, i životy. Denní realita je někdy jako spáleniště, na kterém je třeba znovu vše vypěstovat. Pomáhá tomu ale řada metod, nazývaných alternativní, jvčetně TCM, a samozřejmě odborné vedení. Mezi zkušené adiktology se znalostmi mírně řečeno neobvyklými, zato účinnými, i aktivním zájmem o využití TCM, patří i Mgr. Jiří Habarta:

Pracujete s klienty převážně závislými, dáváte přednost metodám typu qigong a TCM před standardní medikací, metadonem a podobně?

Jsem terénní pracovník a pracuji převážně s klienty, kteří rizikově – nitrožilně užívají návykové látky. U nás v regionu je to převážně pervitin. S klienty tohoto typu se dle mého názoru nedá smysluplně pracovat pomocí metod qigong. Kontakt probíhá na ulici a mnohdy trvá jen pár minut – a to někdy i doslova. Takže s nimi pracuji převážně dle běžných procesů pracovníka terénních programu. Qigong zde hraje zajímavou roli. Neučím je samozřejmě cvičit nějaké sestavy a podobně, ale díky qigongu se na ně mnohem lépe naladím, vnímám jejich opravdové potřeby. Klienti vnitřně cítí odvahu se více otevřít, i když je kontakt krátký a jen občasný. Jako příklad uvedu nedávnou situaci s pro mne vcelku neznámým klientem, který mne zná jen od vidění z kontaktního centra.  Při náhodném setkání v průběhu pracovní doby se na mne obrátil s dotazem, jestli se z toho všeho někdy dostane. Nebyl to obvyklý verbální spam, který klienti občas používají v průběhu setkání. Ptal se opravdově a dostal opravdovou odpověď. Co jsem mu řekl, není pro náš příklad podstatné. Qigong mi dal určité vyzařování „důvěryhodné“ energie, schopnost vnímání, jestli se opravdu ptá a spontánně a intuitivně pro něj najít vhodnou odpověď. Cvičením qigong se mi konkrétně pro práci s těmito lidmi otevírají jisté tzv. metadovednosti, které lze občas jasně vnímat, ale těžko se vysvětlují.

Seznámil jste se s TCM, využíváte ale i metody z jiných okruhů. Kde je mezi nimi podle vás rozdíl, v čem se liší?

*Ano, kromě cvičení a vyučování qigong se zabývám také tradičním japonským Reiki, ve kterém jsem dosáhl stupně učitel. Jde o metodu, kterou objevil Japonec Mikao Usui. Při „běžném“ duchovním hledání pomocí meditací a cvičení ozdravných metod jednoho dne prožil stav, kterému Japonci říkají Satori. Zjistil, že je schopen přiložením dlaní tišit bolest nejen u sebe a jiných lidí, ale že toto působení pomáhá a zrychluje návrat ke zdraví i u dalších zdravotních problémů. Po jeho smrti by to byl jen pěkný příběh o výjimečném muži. On však našel metodu, jak tuto schopnost předat dalším lidem. Tak se dostalo Reiki i za hranice Japonska a pomáhá i po jeho smrti v roce 1926. Jeden z mých čínských učitelů qigongu o reiki řekl, že něco podobného prý existovalo ve starověké Číně jako jedna z vysokých forem qigong – qigong bez formy.

Působíte jako terénní pracovník. Je možné dosáhnout úspěchu u klienta, závislého na návykové látce, v jeho běžném prostředí?

Ano, to je dobrá otázka. Venku v terénu, no a v podstatě i v kontaktním centru je hlavním cílem si získat důvěru klienta k pomáhajícím institucím a co nejvíce mu pomoci za dodržení principů tzv. harm reduction – snižování rizik. Tedy přístupy snižování a minimalizace poškození drogami u lidí, kteří v aktuálně drogy užívají a nejsou motivováni k tomu, aby užívání zanechali. Takže úspěchem je, že klient přijde, donese použité stříkačky a dostane čisté a další zdravotnický materiál (filtry, injekční vodu, desinfekční polštářky, a třeba kondomy, nebo kapsle na alternativní užití drogy). Klient užívá bezpečněji, nesdílí stříkačky, nedostane a nešíří tak infekční nemoci. Jestli v kontaktu s námi dojde k závěru, že tento nebezpečný životní styl chce opustit, je v tom námi podporován, veden a podpořen. Rádi jej odešleme kolegům do léčby, například v komunitě pro léčbu závislosti. Tam v klidu, v jiném prostředí, mimo drogy, je možné hlouběji pracovat a uzdravovat celého člověka. A třeba i pomocí pohybu a různých cvičení jako je jóga a qigong.

Sbíral jste znalosti někde v zahraničí?

To je pro mě vtipná otázka. Ano, jeden ze stylů qigongu (Zhong Yuan Qigong) jsem studoval v zahraničí. Konkrétně na Slovensku v Bratislavě a dalších slovenských městech. Jinak jsem měl štěstí a tradiční Reiki i Pan Gu Shengong jsem se naučil od Mistrů, kteří byli pozváni svými českými žáky. Takže nejsem tajemný mnich, který se vrátil z cesty po Asii s tajemstvím věčného mládí. J Na druhou stranu můj příběh přináší jistou naději pro lidi, kteří na daleké cesty nemají peníze, nebo životní podmínky. Stačí jen hledat a jistě kvalitního učitele najdete. Nehledě na to, že je v ČR již hodně domácích učitelů, kteří mají co předat. Qigong, tai-chi, jóga, reiki mají jen jedinou nevýhodu, musí se praktikovat. Pravidelně a systematicky – nejlépe pod vedením dobrého učitele.

 Závislost je v určitém smyslu změna vědomí, posunuté vnímání reality.  Jistěže způsobené užíváním vnějších prostředků. Řada léčebných modelů na jiných kontinentech však tyto prostředky využívá, jihoamerická příroda nabízí různé drogy a extatizující látky, i dechová cvičení mění psychický stav. Nedostává se někdy léčba závislosti do konfliktu s původem problému?

Mno, drogy a duchovní cesty šamanů… Drogový problém západu je asi nejlépe popsán v jednom popisu – „zneužívání omamných a psychotropních látek“. Každá látka, která mění vnímání člověka, může člověku asi mnoho přinést a také mnoho vzít. Někde jsem slyšel, že šamani v pralese tabákovým kouřem léčí astma a dušnost. Přesný opak toho, s čím se tu v kontaktu s těmito látkami potýkáme. A není to jen tabák. Halucinogeny, stimulanty i opiáty, každá skupina látek má původně asi i své pozitivní použití. My s nimi takto ovšem nakládat neumíme. To nejsou rohlíky na krámě. Já sám jsem příznivcem spíše meditativních metod rozvoje, než těch extatických, navíc vyvolávaných bylinnými nebo živočišnými látkami. Žádnou z těchto cest jsem nestudoval a ani mi nebyla předána. Mám rád jednoduché cesty rozvoje, jako je reiki, qigong, zen,… Zajímavý paradox a kosmický žert je ten, že stejné látky mohou přinést vhled a třeba až duchovní svobodu, ale jejich zneužití bez zkušeného průvodce v podobě šamana, přináší bludy a závislost. Vnímejme jasně rozdíl mezi přijetím krve Kristovy v podobě vína při mši svaté a osmou sklenkou červeného ve tři ráno ve vinotéce nebo baru. Konzumní přístup přináší to peklo. Zneužití. Pokud se neumíme bavit bez promile v krvi, budeme potom v situaci, kdy budeme promile potřebovat, abychom vstali z postele. 


Jiří Habarta (monolog):

„V oblasti Adiktologie a závislostí v současné době pracuji několik let (od ukončení studia na 1. LF UK Praha obor Adiktologie) jako terénní pracovník na 0,5 úvazku v organizaci Agarta z.s., Vsetín. Dále pracuji jako Krajský koordinátor Zlínského kraje, pro Centrum podpory veřejného zdraví, a pro STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Praha.V oblasti TCM jsem před mnoha lety započal studium TCM v 1. Sinobiologické společnosti Praha. Nicméně tehdy ročník z nějakého důvodu přerušili a já již dále nestudoval. Začal jsem se zabývat specifickou částí TCM, a to qigongem.

V současné době jsem kromě učitelského stupně v tradičním japonském reiki (příbuzná metoda z japonska) instruktorem ve dvou systémech qigong. Zhong Yuan Qigong (ZYQ) a Pan Gu Shengong (PGSG). Oba systémy mají své léčebné aplikace/terapie a dokonce jsem zaznamenal i vědecký výzkum v péči o klienty s problémy se závislostí (PGSG). ZYQ má svůj samostatný léčebný institut v Pekingu, který se chystám navštívit, kde se experti ZYQ věnují výzkumu TCM a starých léčebných metod. Já sám osobně v péči o závislé používám qigong a znalosti TCM zatím jen neformálně, neboť charakter práce terénního pracovníka s injekčními uživateli drog vcelku neumožňuje smysluplnější práci s klientem v této oblasti. Organizace Agarta z.s. plánuje v nejbližší době otevřít poradnu pro závislosti ve Valašském Meziříčí, kde bych mohl figurovat v jiné roli — poradenství, a zde bych chtěl, po dohodě s vedením organizace pomáhat pomocí qigong (TCM). Pravděpodobně formou svépomocné skupiny, která by kromě běžné péče, také cvičila qigong.“

Jan Hovorka

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *