Guan Xin, lékař čínské medicíny (Centrum TCM FN Hradec Králové): „Spolupráce mezi západní a čínskou medicínou by měla být jako hra na klavír.“

V loňském roce bylo otevřeno centrum tradiční čínské medicíny ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. Čeští pacienti mají jedinečnou příležitost na vlastní kůži vyzkoušet účinky procedur, které se na Dálném východě užívají po tisíce let a co je ještě pozoruhodnější, jedná se o jedno z mála pracovišť v Evropě, kde se pokoušejí při péči o pacienty propojit západní a čínskou medicínu. Lékař tradiční čínské medicíny, doktor Guan Xin, je v České republice teprve krátce, přesto již v hradeckém centru úspěšně vyléčil několik pacientů. Kromě akupunktury je odborníkem na zdravý životní styl, zdůrazňuje prevenci a svým pacientům často doporučuje tradiční čínská cvičení.

guang xin2

Jak se díváte na propojení čínské a západní medicíny? V čem by se dala spolupráce mezi těmito systémy ještě vylepšit?

Osobně se domnívám, že kombinování čínské a západní medicíny při léčení nemocí je spíš více o vzájemném doplňování léčebných prostředků, než o rigidním a mechanickém sblížení teorií těchto systémů. Původně se jedná o systémy léčby utvářené na dvou typech modelů myšlení. Líbí se mi přirovnání k obouruční hře na klavír. V různou chvíli hrají čínská a západní medicína jinou roli (stejně jako levá a pravá ruka), je zásadně důležité, aby ruce byly dobře sehrané, a teprve potom lze zahrát krásnou melodii (tj. dosáhnout nejlepšího léčebného výsledku).

Domnívám se, že pro kombinování obou systémů je nutné, aby byl lékař západní medicíny více obeznámen a zběhlý v čínské medicíně, a stejně tak čínský lékař by si měl rovněž více osvojit dynamický vývoj medicíny západní. Předpokladem toho, aby levá a pravá ruka mohly společně harmonicky hrát melodii, musí o sobě vědět, znát se a být harmonicky sehrané. Co se týká jednotlivých lékařů, je třeba, aby co možná nejvíce poznali klady a zápory každého ze systémů a mohli využít jejich klady a vzájemně doplnili nedostatky.

Když se člověk rozhodne vyhledat pomoc čínské medicíny, co ho v ordinaci čínského lékaře čeká? Jak léčí nemoci čínská medicína?

Ordinace čínské a západní medicíny se z hlediska základního vybavení v ničem podstatném neliší. Drobné rozdíly existují jen v průběhu vyšetřování, například čínský lékař obvykle vyšetřuje pulz a prohlíží jazyk.

Čínská medicína klade velký důraz na přizpůsobení léčby konkrétnímu pacientovi, individualizovanou aplikaci léčby. Jinými slovy, na základě informací získaných z tzv. čtvera vyšetření – tj. pohledem, poslechem, dotazováním, pohmatem, se stanoví nejvhodnější léčebný plán. Co se týká používaných metod, daly by se zhruba rozdělit do šesti skupin: akupunktura, kamenné náčinky, moxování, fytoterapie, daoyinová cvičení, tradiční čínské masáže. Je třeba zdůraznit, že v čínské medicíně se klade také velký důraz na ozdravnou péči o psychiku pacientů.

Mohl byste přiblížit českým čtenářům co je to „qi“ v čínské medicíně? Je to energie?

„Qi“ (pozn. red.: v české standardní transkripci psáno jako „čchi“) je základní látková podstata našeho lidského života, je bez tvaru, je původní hybnou silou životních aktivit. Mnoho lidí qi chápe či překládá jako „energie“, já osobně si myslím, že z počátku pro zjednodušení to je možné, ale je nutné jasně vysvětlit, že qi není jen pouhá energie, ale je ve svém plném významu je mnohem složitější a hlubší než vyjadřuje slovo „energie“. O qi existuje rozsáhlá teorie. Jen co se týká typů a bližšího určení rozlišujeme prapůvodní qi, středovou qi, ochrannou qi, výživovou qi atd. K plnému pochopení qi je třeba zvládnout některé základní teorie tradiční čínské medicíny, projít procesem učení a obeznámení.

Měl by se pacient na terapii nějak připravit? Co může aktivně udělat pro to, aby se rychleji uzdravil?

Obecně není třeba žádná zvláštní příprava, ale pokud máte čas a zájem, lze se jednoduše podívat na internet a seznámit se s hlavními rysy čínské medicíny, lépe tak pochopíme důvody, za jakým účelem čínský lékař zkoumá pulz, dívá se na jazyk a podobně.

Čínská medicína při léčbě klade důraz na péči o psychiku pacienta, takže kromě toho, že lékař pacientovi dává doporučení, pacient sám by se měl snažit o harmonizaci svých emocí, uvolnění a radostné rozpoložení, což je velmi prospěšné i aplikaci dalších léčebných prostředků. Kromě toho se čínská medicína domnívá, že velmi důležitým aspektem je nastolení zdravého životního stylu, ke kterému patří mj. každodenní aktivity, strava, cvičení apod., jež by se měly pod vedením lékaře léčbě co možná nejlépe naladit.

Jak si zdraví udržet? Co je čínský koncept „pěstování života“ (yangsheng)?

Většina onemocnění vzniká z problémů na úrovni těla i psychiky, říká se tomu psychosomatická onemocnění. Proto je k udržení zdraví třeba přistupovat ze dvou hledisek. Čínská medicína považuje za velmi důležité emoce jakožto příčinu vzniku nemocnění, současně je třeba se vyhnout vyvolání nemocí negativním působením vnějších patogenních vlivů. Konkrétních detailů je mnoho, pro stručnost můžeme použít slov z díla Vnitřní kapitoly Žlutého císaře, kde se princip zachování zdraví popisuje takto: „na oslabené tělo negativně působí vnější vlivy okolního prostředí, proti kterým se musíme s ohledem na roční dobu neustále chránit. Budeme-li také usilovat o oproštění se od žádostivostí a rozptylujících myšlenek, budeme lhostejní k věhlasu a touze po zisku, pravá qi bude následovat a budeme-li koncentrovat svého ducha uvnitř a udržovat zdravou mysl, odkud by potom mohla přijít nemoc?“

Pěstování života v čínské medicíně znamená svým jednáním a chováním zohlednit péči o zdraví, zlepšovat a posilovat fyzickou kondici a provádět prevenci chorob prostřednictvím různých metod, a dosáhnout tak dlouhého života se zdravím i ve vysokém věku. Čínský výraz yang znamená pěstovat či kultivovat, tedy udržovat, vyrovnávat a doplňováním zabezpečit. Čínské slovo sheng vyjadřuje význam život, existence, růst. Dohromady tedy pečovat o život ve zdraví. V souladu se zásadami teorie tradiční čínské medicíny se následuje řád proměn v rámci principů yinyang, pěti prvků a jejich rození, přeměny, shromažďování a ukládání a podle toho se provádí ta nejlepší správná péče o zdraví, s výsledkem uchování života ve zdraví a aktivitě. Vnitřní kapitoly Žlutého císaře, reprezentativní dílo teorie čínské medicíny, přicházejí s myšlenkou prevence nemocí a tzv. „léčbou budoucích nemocí“, s léčením nemocí ještě než propuknou či než dojde k jejich zhoršení. V rámci možností se snažíme o vytvoření „centra pro léčbu budoucích nemocí“, ve kterém by se myšlenky pěstování zdravého života konkrétně uskutečnili a předávaly nejširší veřejnosti, protože koncept pěstování zdravého života a zdraví jako takové jde napříč hranicemi všech států světa.

Liší se nějak práce v Hradci Králové a v Šanghaji? Je rozdíl mezi českým a čínským pacientem?

Při práci v české nemocnici největší rozdíl pociťuji v odlišnosti kulturního prostředí. Kolébkou čínské medicíny, je čínská tradiční kultura, v Čechách je toto její přirozené prostředí nepřítomné. V české nemocnici je mnoho věcí, které stojí za to, abychom se je učili. Například metodické a sofistikované řízení a plánování provozu, ačkoliv jako lékaři jsme plně zaměstnaní prací od rána až do konce pracovní doby, pracujeme v rychlém rytmu, který však má svůj řád. Nebo se mi líbí, že poté, co pacientovi aplikujeme akupunkturní jehly, pouští se hudba pro navození příjemné a uvolňující atmosféry.

Ještě větší je pak rozdíl mezi pacienty obou zemí. V Číně často používáme slovní spojení jako „uhnat si horkost“ (pozn.: resp. být napaden ohněm jako vnější škodlivinou, jednou příčinou vzniku nemoci) aj., a všichni vědí, co to znamená; když mluvíme o aplikaci baněk, všichni vědí, že se budou přikládat a ponechávat na těle. V Čechách je třeba vše od základů podrobně vysvětlit, pomalu a trpělivě. Jednou přišla starší dáma do zdejší ordinace, a když jsem ji požádal, aby vyplázla jazyk, zpočátku nebyla ochotná, protože se to nesluší a není to estetické. Pečlivě jsem jí vše vysvětlil a teprve pak jsem mohl diagnostiku jazyka dokončit. Všiml jsem si ale, že čeští pacienti mají zájem o poznávání myšlenek a přístupů východních metod léčby nemocí a zdravotních konceptů, když bude příležitost, velmi rád tento zájem podpořím veřejnou přednáškou.

Proč je důležité cvičit? Jaké cvičení byste doporučil? Může práce a pohyb při ní nahradit cvičení?

Mnoho moderních lidé v současné době hodně jí a méně se pohybuje, což s sebou po delším čase přináší řadu zdravotních problémů jako je vysoký krevní tlak, tuk a cukr v krvi těmto rizikovým faktorům říkáme tzv. tři zvýšení. Z toho důvodu, je cvičení velmi důležité. Často také užíváme rčení, že je třeba „uzavřít ústa a rozchodit nohy“.

Způsobů cvičení je mnoho, některé jsou atraktivnější povahy, např. soutěžní sporty jako badminton, jiné inklinují k formování postavy, jako např. cvičení na strojích v posilovně; ze zdravotního hlediska bych spíše doporučoval čínská tradiční cvičení, která ačkoliv neoplývají tak velkou mírou atraktivity, ale rozhodně si za svůj cíl kladou zdraví, a navíc většina z nich je založená na teoretickém základě učení o qi, krvi a meridiánech na našem těle. Například cvičení jako přeměna šlach (yijinjing), stání v postoji ze systému taiji (taijizhuanggong), osm kusů brokátu (baduanjin) a další. V ordinaci při léčbě často učím své pacienty jeden dva vybrané cviky, aby sami cvičili a pozvolna tak mohli změnit k lepšímu svůj životní styl, zlepšili výsledky léčby a lépe udrželi zdraví z dlouhodobé perspektivy.

Práce v žádném případě nemůže nahradit benefity cvičení, z hlediska určité míry může vykonávaná práce mít negativní vliv na zdraví, protože bývá činností vykonávanou za účelem splnění úkolu, stačí polevit v pozornosti a člověk přežene zdravé množství. V Čechách za námi přichází do ordinace nemálo takových pacientů, kteří například jezdí na traktoru či pracují v zemědělství, a namáhavá práce u nich způsobí bolesti zad, tenisový loket apod. Z tohoto hlediska doporučuji pacientům jak se vyhýbat výše zmíněným rizikům, jak vhodně kombinovat práci a odpočinek a ochránit své zdraví.

Autor: Guan Xin

Rozhovor připravil a z čínštiny přeložil: Štěpán Vyhlídka

Foto: archiv autora

guang xin