Dr. Zhang Quan: Zájem čínských lékařů o poskytování služeb TCM v Česku je  stále větší

Provozování praxe TCM u nás spíše stagnuje a nedostatečná legislativa mu příliš nevychází vstříc. Nejen zdravotní péče a praxe, ale i ochrana pacientů, a specialistů TCM, by si zasloužily intenzívnější pozornost. Úroveň a znalosti absolventů stávajících soukromých škol nemají v podstatě kritérium poměřování kvality a kontroly, o soustavné analýze výsledků nemluvě.

Je proto samozřejmé, že zájem klientů se stále častěji orientuje na čínské experty, kteří zde v rámci povolených činností mohou působit. Málo si uvědomujeme, že doma jsou to vysoce vzdělaní odborníci, lékaři, nejen s dlouholetou praxí a studiem, ale i rodinnou profesní tradicí. Důraz na význam přímého předávání informací a zkušeností, jak v rodině, tak od profesorů, pedagogů, lékařů a Mistrů oboru studentům a následníkům, je tradičně v Číně velmi respektovaný.

Pan doktor Zhang Quan studoval Univerzitu TCM v Pekingu, ve studijním modelu, odpovídajícímu naší lékařské fakultě na univerzitě. TCM se věnovali i jeho rodiče, také lékaři. Věnoval se během studia a následně v praxi oboru, zaměřenému na péči o kosti a klouby, který zahrnuje léčbu poranění, postižení i defektů, vzniklých věkem, nadměrným zatížením nebo z genetických příčin. Později se stal i ředitelem jedné z pekingských nemocnic TCM, kde působil osm let, a také předsedou Asociace lékařů TCM v hlavním městě. Dnes se v Praze věnuje pacientům právě s výše zmíněnými problémy, a velmi úspěšně.

Jaký je v Praze zájem o vás a vaše metody?

Obecně víme, že zájem o TCM v celé České republice stále roste. My ošetříme v našem středisku měsíčně tak 60 – 70 pacientů, počítám samozřejmě i ty, kteří přicházejí opakovaně. Naše kapacita je bohužel omezená, ale i tak dokážeme pomoci mnoha lidem, kteří to potřebují. Naše péče zahrnuje potřebné metody TCM, kromě tui-na a specializovaných masáží aplikujeme samozřejmě i další metody a technologie.

Jak se o vás lidé dozvědí?

Máme už celkem stálou klientelu, ale naše ordinace je inzerována v čínských novinách, které vycházejí v Praze. Běžně pro léčbu TCM mohou Číňané využít zdravotní pojištění, v pojistném systému neděláme rozdíl, zda jde o západní, nebo tradiční čínskou medicínu. U nás v Číně je všechno prostě zdravotní péče. Máme jednu všeobecnou hlavní, státní zdravotní pojišťovnu, pak menší, venkovské a pak komerční. Jsou také specializované velké nemocnice, nebo skupiny, zaměřené na léčbu náročných problémů. Jsou specializované, a s pojištěním, které bychom asi označili jako oborové. Jde o komplexy péče například o kardiovaskulární choroby, onkologická onemocnění a podobně.

Kromě specializovaných metod a technologií používáte i herbální produkty?

Samozřejmě, třeba ve formě mastí, směsí a dalších konzistencí a forem. Důležité je, že si je vyrábím sám, jezdím za tím účelem do Číny, v určitém období si opatřím potřebné byliny a produkty pak osobně, hlavně podle diagnózy a potřeby pacienta, míchám a připravuji. Aplikace je pak účinná, přípravky čerstvě připravené a “na míru”. Doplníme je akupunkturou, masážemi a dalšími technologiemi. Máme i originální lůžko na nápravu především krčních obratlů a uplatňujeme mnoho dalších originálních postupů. Myslím, že naše metody jsou velmi účinné.

Je nějaký pacient, kterého jste nevyléčil?

V drtivé většině případů se výsledek samozřejmě dostaví, někdy to může trvat déle, je třeba být trpělivý. Můžeme někdy pochopitelně konstatovat zhoršující se stav, ale to není z důvodů léčby, prostě nemoc tak postupuje. V případě našich metod umíme nastavovat optimální poměry a kombinace, využívat vyváženě různé ingredience v případě zánětů a podobně. Máme i speciální masti na zlomeniny a jinak postižená místa, kam se přikládají speciální polštářky pod dlahy, pokud je to třeba.

Jste specialista na zlomeniny?

Problému s kostmi a klouby je celá řada, zlomeniny a úrazy jsou jen část. Řešíme i jiná postižení a diagnózy, velký zájem je i ze strany sportovců, zájemců o rekondici a rehabilitaci. i o kondiční péči. Naše metody jsou ale vhodné i třeba pro seniory, pro následnou nebo kondiční péči, pokud nemáme diagnostikované nějaké konkrétní onemocnění. TCM je v nemalé míře prevence.

Mohl byste pracovat třeba s českými lékaři ve zdravotnickém zařízení?

To bych samozřejmě velice rád, ale časově bych to asi v současné době nezvládal. V případě, že bychom sestavili tým asistentů by taková spolupráce byla jistě možná a všestranně velmi přínosná. V okruhu, kde žiji, mám kontakty tak zhruba s patnácti experty, doktory TCM, ale podobně kvalifikovaných lékařů, jako jsme my, s univerzitním vzděláním a dlouholetou praxí v čínských nemocnicích, tady zase, popravdě řečeno, moc není. Hodně terapeutů je zaměřeno na běžné masáže, baňkování, moxu a další doplńkové metody.

Čínští lékaři by měli zájem tady pracovat?

Samozřejmě, máme mnoho zájemců, kteří by rádi využili možnosti otevřít si praxi nebo spolupracovat s nemocnicí nebo jiným zdravotním zařízením v Česku. Uměli bychom je i kontaktovat, jen by tu museli mít alespoň základní podmínky. I to je však řešitelné.

Pracujete na tom?

Ano. Založili jsme nedávno Asociaci čínských lékařů čínské medicíny v ČR. Chceme soustředit čínské lékaře a specialisty, pomáhat jim ke zlepšení podmínek pro práci. Hodně se jich v Číně zajímá o možnosti zde pracovat, jsou to skvělí praktici, lékaři z významných nemocnic, kteří vystudovali v různých provinciích na významných univerzitách. Pracujeme nejen na propojení čínských lékařů v Česku, ale i těch, kteří se rozhodli nebo zkusí praxi na Slovensku, v Maďarsku, v Polsku. V rámci strategie Nové hedvábné stezky se sem chystají lidé s mnoha zajímavými projekty, a podpora TCM je mezi nimi na důležité pozici.

Měl jste nějaký vzor, učitele, ke kterému jste vzhlížel?

Moji rodiče byli lékaři TCM, samozřejmě od dětství jsem se o toto hodně zajímal. Mým vzorem byl ale jeden z nejslavnějších lékařů, doktor Dong, který rozvinul a proslavil obor, kterému se i já věnuji. Dokonce jsem bydlel v ulici, nedaleko níž pan doktor Dong působil. Tak i to možná mě ovlivnilo.

Máte také vlastní studenty, žáky?

V Česku pomalu vyrůstá druhá generace Čííňanů, kteří se tu buď už narodili, nebo jako děti přisli s rodiči. A mnoho z nich se o TCM zajímá. Nejsme ještě tady v Česku tak daleko, abychom je i další uchazeče mohli učit, na praxi byl ale u mě mladý student střední zdravotnické školy a VOŠ zdravotnické v Ústí nad Labem, LIU Xin Jie.

Autor: Jan Hovorka