Rozhovory

MUDr. Milan Kubek: “Kdo ‘léčí’ rakovinu sušeným opičím penisem, je zločinec!”

V různých vlnách přichází diskuze a debata o účincích Tradiční čínské medicíny (TCM), její pozici v západní medicíně, lékařích, prakticích a vůbec její podstatě. O historii bylo řečeno mnohokrát mnohé. Jaká je současnost? Čínská vláda rozvinula velkolepý program, nabízející podporu zřizování center TCM, která nabízejí zdravotní péči v oblastech, v mateřské zemi tisíciletou zkušeností ověřených.

Albert de Vos: Jsme jediná asociace TCM v Evropě. A mezinárodní škola TCM? Vynikající idea!

Objektivnímu vnímání metod TCM by u nás velmi prospělo, kdyby ji jak někteří praktici a lékaři, metody používající, tak odmítači přestali vnímat jako cosi, vyloveného ze dna oceánu času a šamansky, nebo jen tajuplně zpracovávaného. Nevědoucím někdy možná psychicky pomohou mystická gesta a mumlání o tajemných proudech (budiž), čehož se však oponenti radostně chopí, udělujíce

MUDr. Zuzana Kopytková: Metody TCM jsou dobře aplikovatelné na české pacienty

Na námitky, popírání i adoraci je nejlepší odpovědí praxe a výsledky, přímá zkušenost jak lékaře, tak pacienta. Proto je nejcennější pro nás, pokud chceme v našem komunikačním prostoru podpořit objektivní posuzování a uplatnění metod TCM jako doplňkové či kombinované léčby, součást následné a preventivní péče nebo formu sociálního programu, získávat názory právě zkušených terapeutů z

MUDr. Vladko Bydžovský: Pomoci může vyšší vzdělanost lékařů a pokora autorit

V našem seriálu jsme oslovili dalšího lékaře, znalého oboru a praktikujícího akupunkturu v oblasti léčby neurologických problémů. MUDr. Vladko Bydžovský pracuje v  městě s velkou tradicí, ale i hustotou projektů z hlediska českého pojetí TCM a spolupráce s čínskými experty – Českých Budějovicích, které jsou v jistém smyslu základnou vzdělání a podnikání v oboru, včetně

Miloslav Ludvík, ministr zdravotnictví: Pacientům chceme nabídnout i doplňkové metody, nesmí ale docházet k poškozování

Miloslav Ludvík je ministrem zdravotnictví pár týdnů. Jsme mezi prvními, komu poskytl obsáhlý rozhovor, který v plném znění publikujeme na stránkách našeho magazínu HOSPITALin. Věnovali jsme se i TCM a odpovědi, které nám na toto téma poskytl, uveřejňujeme také zde.  (Celý rozhovor přinášíme v novém čísle magazínu HOSPITALin) Rádi bychom se zastavili u částečně kontroverzního,

TCM: Slabé stránky legislativy. Může být pacient ohrožen?

V našem seriálu úvah a odborných statí dnes opět publikujeme z pera profesora Ivo Telce právní pohled na některá úskalí praxe TCM u nás, ve vztahu k aktuálnímu stavu legislativy. Jak poskytovatelé, tedy lékaři a praktici, tak pacienti/klienti se mohou inspirovat pro případ, kdyby se dostali do situace, která si vyžaduje právní vyhodnocení. Důležitější však

Dr. Li Jie, Ph.D.: Na sdělení podstaty TCM nestačí pár let, její historie je tisíciletá

Díky iniciativě TCM Institutu se objevují na přednáškách v rámci výuky TCM špičkoví experti z jiných zemí. Dr. Li Jie patří v mezinárodním měřítku k nejuznávanějším. Přestože vystudoval v Číně, již dvacet let žije v Nizozemsku a učí po celém světě. Ve které zemi jste měl ty nejlepší studenty? Mám rád studenty s poctivým přístupem.

Wang Bo, lékař TCM: Je obrovskou výhodou, že můžeme využívat poznatků moderní medicíny a technického pokroku a nejmodernějších diagnostických přístrojů

Mezivládní spolupráce v oblasti TCM přešla z roviny dohod do různých fází realizace. Čeští lékaři porovnávají vlastní znalosti a doplňují novými poznatky, prezentované čínskými experty. Jako pozoruhodnou konstatujeme skutečnost, že jsou i mezi váženými lékaři tací, kteří odmítají metody TCM paušálně. Argumenty jsou leckdy primitivní až neprofesionální, obviňující zastánce a znalce TCM ze šarlatánství a

MUDr. Štefánia Ebenová: Být užitečný pacientům na jejich cestě spokojeným a dlouhým životem (POKRAČOVÁNÍ)

(Druhá část rozhovoru s MUDr. Štefánií Ebenovou) Nemocnice a zdravotnická zařízení v ČR z principu fungují poněkud industriálně. Nejen pacienti, ale i lékaři a zdravotníci žehrají na nedostatek času, který mohou věnovat jednomu pacientovi. Logicky se pak nedostává trpělivosti, vyhodnocení souvislostí, i pozitivních pocitů. Jakákoli forma odlehčení, doplnění klasického procesu, kterým pacient prochází, musí být

Mgr. Miroslav Krutina: Komora TCM má za úkol zajistit úroveň a připravenost praktiků

Každý obor lidské činnost by měl probíhat ve vymezeném a řádně spravovaném prostoru. Vztahuje se to i na praktiky a metody TCM. Usilují o to všichni, kdo se na této činnosti podílejí, jako realizátoři nebo zástupci subjektů, které by o podmínkách měly rozhodovat. Samozřejmě i praxe TCM potřebuje regule, legislativu. Jde o zdraví a život.