AKUPUNKTURA: NEJSTARŠÍ LÉČEBNÁ METODA

Akupunktura je nejdéle známou metodou léčby na světě. Nebyla nikdy v průběhu časů přerušena. Dnes téměř každý zná pojmy akupunktura a akupunkturní body a dráhy. Má původ ve staré Číně a její začátky sahají do doby více než 2000 let před n.l. První popis akupunkturních bodů se objevuje v knize čínského lékaře ve 3. století před n.l., první popis akupunkturních drah až o 9 století později, v 6. století n.l. Celosvětového rozmachu dosahuje akupunktura ve 20. století. 

Acupuncture

Zajímavé je, že ve své pravlasti, v Číně, měla akupunktura namále v první polovině 20. století. Tehdejší prezident Číny Čankajšek ve snaze o co nejrychlejší modernizaci Číny razil heslo „The West the Best“ – co je západní, to je nejlepší. Snažil se zavádět západní medicínu a potlačovat tradiční léčebné metody, včetně akupunktury, která tak málem zanikla. V 50. letech Mao Ce Tung uvrhl Čínu do hluboké recese svou kulturní revolucí, a to včetně slibně se rozvíjejícího zdravotnictví západního stylu. Náhle neměl pro masu lidí léky, lékaře, nemocnice. V té době si vzpomněl na akupunkturu, která mohla být jedinou možnou léčebnou metodou s minimálním vybavením pro milióny Číňanů a podpořil rozvoj akupunktury, vzdělávání, zdravotnických zařízení používajících tradiční léčebné postupy. Zřejmě jeho jediný dobrý počin. Klasická čínská akupunktura vyšla ze zcela jiných filozofických názorů na svět, vesmír a podstatu života než tomu bylo v našem evropském prostředí. Číňany příliš nezajímala stavba lidského těla, ale především jeho funkce, vlivy, které působí na člověka, vznik a možnost ovlivnění onemocnění.

Číňané působili na akupunkturní body jednak jehlami a jednak prohříváním hořícím smotkem usušeného pelyňku, později pelyňkovými cigaretami. To se nazývá moxování, suchý pelyněk pak moxa. Čínský název pro akupunkturu v sobě zahrnuje jehly i prohřívání – czen-ťiou – v překladu kovem a ohněm.

Pozoruhodné je i to, že akupunktura je od středověku již dopracována z pohledu systému drah a bodů a je v podstatě uzavřeným systémem, který se nezměnil ani díky moderní medicíně a jejím objevům. Klasická pravidla stále platí, používají se stejné postupy jako před staletími. Z pohledu moderní vědy není princip akupunktury plně vysvětlen, pouze její efekt na bolest. Akupunkturní bod si nesmíme představovat jako bod na povrchu pokožky, ale jako pomyslný válec menšího či většího průměru, sahající z povrchu pokožky několik milimetrů až centimetrů hluboko. V místech akupunkturních bodů bylo nalezeno jen větší nakupení nervových zakončení a speciálních nervových tělísek. Často se akupunkturní bod nalézá v blízkosti velkých nervů, tepen a žil. Některé body jsou na povrchu velké jen 1-2 milimetry. Největší bod se promítá na pokožku až jako 1,5 x 1 cm velká elipsa. Tento bod je 36. bodem dráhy žaludku, čínsky je pojmenován ZuSan Li, v překladu „Tři vzdálenosti“ nebo také „Božská lhostejnost“. Nalézá se vně pod kolenem na bérci a je nejúčinnějším bodem tělesné akupunktury. V podstatě záhadou pro moderní vědu zůstávají akupunkturní dráhy. Protože je věda zatím neumí vysvětlit, tak jejich existenci popírá. Číňané věřili a věří na životní energii čchi, která koluje v drahách a v akupunkturních bodech může vstupovat nebo vystupovat z těla. Čchi proběhne padesátkrát denně všemi drahami.

Akupunktura tlumí účinně bolest

Moderní věda vysvětlila až protibolestivý efekt akupunktury. V lidském těle se tvoří v určitých oblastech centrálního nervového systému látky podobné svými účinky opiátům – vnitřní opioidy. Bylo prokázáno, že po vpichu jehly do akupunkturního bodu se zvýší hladiny těchto látek, které tlumí přenos bolesti. Útlum přenosu bolesti je tak výrazný, že se za určitých podmínek dá akupunktura použít pro snížení vnímání bolesti při operacích.

Akupunkturní body a dráhy

Číňané popsali 12 základních párových akupunkturních drah a 2 nepárové, jdoucí středem těla vpředu a vzadu. Na drahách se nalézají akupunkturní body v různém počtu. Nejméně bodů má dráha srdce – 9, nejvíce dráha močového měchýře – 67. Další párové dráhy se nazývají žaludku, tlustého střeva, tenkého střeva, plic, obalu srdce, jater, ledvin, tří ohřívačů, žlučníku.   Akupunktura má tu zvláštnost, že můžeme i ze vzdálených bodů ovlivňovat postižené místo. Např. z bodů na nohou potíže v oblasti hlavy. Samozřejmě lze ovlivnit bolestivé místo – například rameno – aplikací jehel do bodů drah, procházejících bolestivým místem.

Na co je akupunktura nejúčinnější

Akupunkturu můžeme použít až po lékařském vyšetření a stanovení diagnózy. Závažné stavy nebo stavy ohrožující život musíme řešit medicínskými postupy.

Pohybový aparát

Nevýraznějších účinků dosahuje akupunktura jednoznačně na potíže a bolesti pohybového aparátu, a to zejména bolesti páteře, kde je prokazatelně u chronických potíží nejúčinnějším způsobem léčby. Dále pomáhá u bolestí velkých kloubů z různých příčin, např. u počátečních stádií artrózy. Velmi dobře působí u stavů po úrazech a operacích, což není příliš známo. Pomáhá při rehabilitaci po mrtvicích spojených s ochrnutím.

Záněty a alergie

Po pohybovém aparátu má akupunktura nejlepší účinek na záněty a bolesti v oblasti hlavy – záněty dutin, mandlí a zubů (rychle zlepšuje komplikace i po stomatologických zákrocích), záněty hrdla a průdušnice.

S úspěchem ji používáme na alergickou rýmu a slabší průduškové astma, kašel různého původu. U alergií na pyly je vhodné zahájit léčbu asi dva měsíce před obvyklým začátkem alergických potíží. Mnoho dětí přichází na baňkování pro kašel, zejména pokud přetrvává delší dobu po akutním infektu. Baňky jsou malé skleničky, které se pod tlakem přisají na kůži v místech akupunkturních bodů.

Akupunktura dobře působí na záněty a bolesti v břiše – samozřejmě až po vyloučení závažných potíží, které vyžadují např. chirurgický zákrok. Výborná je pro tzv. žaludeční neurózu, různé potíže urogenitální. Používáme ji pro zklidnění psychiky, nespavost, migrény, neuralgie trojklanného nervu, hormonální nerovnováhu. U dětí ji lze použít, pro ustrašené děti je vhodnější laserová akupunktura.

Na body můžeme působit tlakem prstů bez použití jehel, to nazýváme akupresurou. Metoda je vhodná pro samoléčbu a tam, kde nelze jehly použít.

U některých stavů je akupunktura kontraindikována, ale jsou zde různé názory. Např. se nesmí provádět u raných stádií těhotenství, ale na druhé straně se často používá u asistované reprodukce nebo u těhotenského zvracení. Nemá příliš význam u velmi starých lidí.

Moderní je užití akupunktury u hubnutí a odvykání kouření. U obou problémů je nutná spolupráce motivovaného pacienta a úprava životosprávy. Počet zásahů je individuální, podle dosaženého efektu.

tcmlogo

(red, ve spolupráci s MUDr. L. Fildánem)